Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förskottsinnehållning på förmåner

Inkomstrelaterad dagpenning,
alterneringsersättning och rörlighetsbidrag är skattepliktiga inkomster.  Uppgifter på våra medlemmars
förskottsinnehållning på lön levereras av Skatteförvaltningen till vår kassa
från 1.2. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till
dig till arbetslöshetskassan.

Du kan skaffa ett separat
ändringsskattekort för förmånen. Om skattekortet för förmånen inte är
tillgängligt, ska skatteförvaltningens föreskrifter om användning av
skattekortet för lön för förskottsinnehållning på förmånen följas. Via
löneskattekortet innehålls alltid minst 25 procent, även om skattesatsen på
kortet är lägre än så.

Varför är skatteuppgifterna i Openetti inte desamma som på mitt
löneskattekort?

Skatteförvaltningen har under
2021 ändrat sitt tillvägagångssätt för skatteuppgifter som meddelas till
arbetslöshetskassor och andra förmånsbetalare. Numera, om personen inte har ett
giltigt skattekort för förmånen, meddelar skattemyndigheten
löneskatteuppgifterna direkt enligt en förskottsinnehållning på 25 procent.
Tidigare lämnades uppgifterna in med siffror motsvarande skattekortet, men
beskattningen har ändå alltid verkställts enligt 25 procent med
löneskattekortet.

Årsgränsen har meddelats till
kassan så att skatteförvaltningen har skickat en uppskattning av inkomstgränsen
för din inkomstrelaterade dagpenning till arbetslöshetskassan. Uppskattningen
baseras på en uppskattning av hur mycket lön som visas på ditt skattekort,
varav inkomstrelaterad dagpenning oftast är cirka 60 procent.

Ändringsskattekort för förmån

Om du beställer ett nytt
ändringsskattekort för förmåner, innehålls skatten enligt procentsatserna på
skattekortet. Ändringsskattekortet för förmåner kan du beställa på
skatteförvaltningens onlinetjänst MinSkatt. I tjänsten väljer du ”Lärarnas
Arbetslöshetskassa” som förmånsbetalare, varvid uppgifterna skickas automatiskt
till kassan, i allmänhet tidigast nästa arbetsdag. Det nya skattekortet följs
från och med följande betalningspost efter att vi fått kortet.

Ytterligare information från skatteförvaltningen

Denna nya praxis vid
överföring av skatteuppgifter är skatteförvaltningens policy. Om den och andra
skatterelaterade frågor hittar du vid behov mer information på www.vero.fi.