Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

En del av arbets- och näringsbyråernas uppgifter, som
gäller vissa kundgrupper, flyttas enligt lagstiftning om sysselsättningens
kommunförsök till kommunernas ansvar. Kommunförsöket börjar 1.3.2021 och avslutas
30.6.2023.

Sysselsättningens kommunförsöks kunder kan vara:

– En arbetslös person, som inte har rätt
till inkomstrelaterad dagpenning

– En person under 30 år

– En invandrare eller en person med
främmande språk

Även en del av arbetssökanden tillhörande dessa
grupper fortsätter som arbets- och näringsbyråns kunder.

Om din kundrelation flyttas från arbets- och
näringsbyrån till kommunen, får du information om detta antingen från arbets-
och näringsbyrån, eller från ditt områdes kommunförsök. Ärendet kräver ingen
utredning av dig själv. Om du fortsätter som arbets- och näringsbyråns kund,
får du inget skiljt meddelande om detta.

Anmälningen som arbetslös arbetssökande sker även i
fortsättningen via arbets- och näringsbyrån.

Ifall du får information om att dina tjänster flyttas
till kommunen, bör du följa kommunens instruktioner och sysselsättningsplan,
samt delta i träffarna kommunen ordnar. Gällande detta är kommunen en ny aktör
istället för arbets- och näringsbyrån. Även rådgivning gällande ditt arbetssökande
får du av kommunen. Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning normalt.
Arbets- och näringsbyråns E-tjänster är fortsättningsvis till ditt förfogande
och via dem kan du kommunicera med kommunen.

Kommunförsökets mål är att främja de arbetslösa arbetssökandes
sysselsättning. Meningen är bland annat att utveckla tjänster, som stöder
sysselsättningen.

Mer infromation får du
från arbets- och näringsbyrån. Se även mer detaljerad information på arbets- och näringsministeriets sidor.