Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Har
du precis hållit oavlönat vinterlov? Visste du att dagpenning även kan betalas
för oavlönade perioder i vissa situationer. En sådan oavlönad period kallas tid
som jämställs med permittering.

Enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa är orsaker som jämställs med permittering
bland annat att utförandet av arbetet och löneutbetalningen avbryts på grund av
ett villkor som anges i arbetsavtalet (1 kap. 5 § 14 mom. i lagen om
utkomstskydd för arbetslösa). Orsaker som jämställs med permittering avviker
från permittering. Vid permittering används permitteringsförfarande, men en
orsak som jämställs med permittering uppkommer av ett villkor i arbetsavtalet.
Av denna anledning kommer man överens om dessa oavlönade perioder under
anställningsförhållandet redan i arbetsavtalet. Perioder som meddelas på ett
separat intyg i efterhand kan inte anses vara villkor i arbetsavtalet som
uppgjorts vid anställningsförhållandets början. I arbetsavtalet ska det finnas
en anteckning om att arbete inte utförs och lön inte betalas under loven.

Du
får dagpenning på grund av en orsak som jämställs med permittering på samma
sätt som annars i permitteringssituationer, dvs. antingen fullt eller jämkat.
Hur du ansöker om dagpenning exempelvis för just vinterlovet beror på om din
anställning är på deltid eller heltid.

Deltidsarbete och oavlönat vinterlov

Om
du arbetar deltid och redan har ansökt om dagpenning från kassan kan du fortsätta
ansöka som vanligt. Den lön du får för deltidsarbete beaktas vid jämkning för
hela betalningsmånaden. Även om lönebetalningsdagen infaller på en oavlönad
period, såsom vinterlovet, jämkas lönen för hela ansökningstiden.
Deltidsarbetande betalas nästan alltid jämkad dagpenning för den
ansökningsperiod då vinterlovet eller någon annan oavlönad verksamhetsperiod
infaller.

Om
du arbetar deltid och endast ansöker för vinterlovet inverkar ändå lönen för
hela ansökningsperioden (en månad eller 4 veckor) på din jämkade dagpenning. En
deltidsarbetande kan i regel alltid ansöka om dagpenning även under arbete. Kom
ihåg att alltid hålla din arbetsansökan i kraft. Bifoga en kopia av ditt
arbetsavtal och en utredning över veckotimmarna till din ansökan.

Heltidsarbete och oavlönat vinterlov

Om
du har heltidsarbete gäller rätten till dagpenning endast under en period som
jämställs med permittering. Du kan endast ansöka om dagpenning för denna
oavlönade period. Du kan till exempel endast ansöka om dagpenning för vinterlovet
för tiden 22.2. – 28.2.2021.   Villkoret är att den oavlönade
perioden nämns i arbetsavtalet. Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal till din
ansökan till kassan, om du inte redan tidigare har skickat denna bilaga. 
Bifoga även in en utredning över veckotimmarna till din ansökan. Kom ihåg att
hålla din arbetsansökan i kraft på arbets- och näringsbyrån.

Om
du har heltidsarbete och det inte finns någon anteckning om oavlönade perioder
i ditt arbetsavtal kan vi inte betala dagpenning för den oavlönade tiden.

Håll arbetsansökan i kraft om du är osäker på din
situation. Vi kan kontrollera din situation i samband med handläggningen av
ansökan och ge dig ytterligare anvisningar.