Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Arbetstimmar under ansökningsperioden

Den sökande har ett deltidsjobb. Hen vill ansöka om
dagpenning för nästa ansökningsperiod.

1)   Klicka på Sök inkomstrelaterad dagpenning
Openettis framsida.

2)   Kontrollera stället för Information om
ansökningsperiod –> Ändra ansökningsperioden vid behov.

3)   Under ansökningsperioden har jag huvudsakligen
varit: väljs Arbetslös. Välj detta, fastän du även haft arbete under
ansökningsperioden.

4)  
Dessutom har jag varit (du kan välja flera
alternativ): välj I arbete–>Det öppnas en ruta med ”Arbetsgivarna”. Ange varje arbetsgivare på en egen rad.

5)   Klicka på fortsätt.

6)   Kalendersektionen öppnas i rutan. Med finns
också arbetsgivaren du uppgav i den förra sektionen. Meddela arbetsdagarna och
timmarna för dem dagvis.

7)   Klicka på fortsätt.

8)   Ansökan leder dig till följande punkt–> Datum för
löneutbetalning
, meddela om en löneutbetalningsdag äger rum under
ansökningsperioden, eller ifall du meddelat om arbetstimmar, uppge en
uppskattning för när löneutbetalningsdagen för dessa timmar kommer att
vara. 

9)   Signera och acceptera.

Ifall du är osäker på om du har fyllt i ansökan korrekt, kan
du gå till ansökningsarkivet och öppna ansökan du just skickat. Ansökningens
information kan inte längre ändras, när ansökningen redan är skickad. Du kan alltid
ange tilläggsinformation med meddelande-funktionen, ifall något fattas.
Ansökningen kan även fyllas i helt och hållet på nytt, ifall du märker stora
brister i ansökan du skickat.

Arbetslös under ansökningsperioden, utan arbetstimmar

1)   Välj Sök inkomstrelaterad dagspenning.

2)   Kontrollera Information om ansökningsperioden –> Ändra
ansökningsperioden (vid behov). Klicka på Redigera, om ansökningsperioden
behöver redigeras.

3)   Under ansökningsperioden har jag huvudsakligen
varit: väljs Arbetslös.

4)   Klicka på fortsätt.
5)   Kalendersektionen öppnas. Om du varit helt och
hållet arbetslös, är det i kalendersektionen antecknat arbetslös för varje dag.


6)   Klicka på fortsätt.

 

7)   Ansökan leder dig till punkten Datum för
löneutbetalning –> Svara på frågan gällande löneutbetalningsdag.  Ifall ansökan leder dig till Utredning för
avbrott i ansökan, se instruktioner här *

8)   Signera och acceptera.

 

*Ansökan leder dig till ”Utredning för avbrott i ansökan”, om
kassan inte har uppgifter om din sysselsättning för tiden före ansökan. Systemet tillåter
en inte att skicka ansökan utan en utredning gällande den emellan blivande
tidsperioden, om ansökningshistoriken före ansökningsperioden inte är
fullständig. Om systemet frågar efter en orsak för avbrottet i ansökan, bör man
redogöra för avbrottet för kassan, eller alternativt fylla i ansökan för den
tiden.