Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringens riktlinjer är att de gällande
undantagsbestämmelserna för utkomstskyddet för arbetslösa till slutet av mars
2021, förlängs till utgången av juni 2021.

Ändringarna i utkomstskyddets skyddsdel och
rörlighetsunderstödet fortsätter att gälla fram till utgången av Juni.

Andra fortsatta lagändringar är: slopning av särskild
jämkningsperiod och beräknad lön, möjlighet till förskottsbetalning och
företagsverksamhets inkomsters jämkning på basis av sökandens egna anmälan.

Vi informerar på vår hemsida, då lagändringen har godkänts i
riksdagen.  Se mer här.