Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning innebär,
att då vissa villkor uppfylls kan äldre arbetssökande få inkomstrelaterad
dagpenning även efter att den normala maximitiden för dagpenningsperioden gått
ut. Den sökande kan då ha rätt till dagpenning ända till slutet av den
kalendermånad då sökanden fyller 65 år, eller går i pension. Möjligheten till
tilläggsdagar för den inkomstrelaterade dagpenningen är även för tillfället
graderad enligt födelseår.

Regeringen har linjerat att slopa rätten till
tilläggsdagar gradvis från och med år 2023. Förändringen berör ändå inte dem,
som redan nu får dagpenning enligt tilläggsdagar. I praktiken är de födda 1963,
den första åldersgruppen, som förändringarna berör. Den gradvisa slopningen
förverkligas så, att den nedre åldersgränsen som krävs för rätten till
tilläggsdagar höjs med ett år för varje åldersgrupp, börjande med de födda 1963
och möjligheten till tilläggsdagar slopas helt för de födda 1965 och senare.

Det rapporterades om förändrignarna i rätten till
tilläggsdagar, som en del av regeringens sysselsättningsåtgärder i december
2020.

Som motvikt till slopningen av tilläggsdagarna linjerade
regeringen om förbättringar i åtgärderna som ska stöda sysselsättningen för
55-åringar. Ytterligare information om regeringens åtgärder gällande över
55-åringars sysselsättning på statsrådets sidor.

För att riktlinjerna ska träda i
kraft krävs, att regeringen på basis av riktlinjerna ger en proposition, vilken
behandlas och godkänns i riksdagen.