Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Från och med början av 2021
meddelas förutom löneuppgifterna, även utbetalda sociala förmåner och pensioner
till inkomstregistret. Från och med 01.01.2021 meddelar även
arbetslöshetskassorna uppgifterna om utbetalda förmåner till inkomstregistret.

Arbetslöshetskassan får också
tillgång till uppgifterna, som meddelats av andra aktörer, om förmåner som
påverkar betalningen av dagpenningen. De andra sociala förmånerna kan påverka
den inkomstrelaterade dagpenningen förhindrande eller förminskande. Den sökande
bör ändå fortfarande i sin ansökan meddela om förmånerna hen får. Ännu i början
av året kan behandlingen av ansökan försnabbas, om man skickar ett
verifieringsmeddelande om förändringen av de sociala förmånernas summa, som en
bilaga till ansökan. I fortsättningen behöver den ansökande inte nödvändigtvis
skicka bilagor om inkomst- eller förmånsuppgifter, ifall vi får dessa uppgifter
direkt från inkomstregistret.

Du kan även själv se inkomstregistrets aktuella
information gällande de egna löne-, pensions- och förmånsinkomsterna, genom att
logga in till inkomstregistre.