Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Deltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är
arbete vars arbetstid uppgår till högst 80 procent av den maximala arbetstiden
för heltidsarbete som tillämpas inom branschen. Inkomster från deltidsarbete
och heltidsarbete som varar högst 14 dagar beaktas i dagpenningen enligt
betalningstid.

Om du jobbar deltid, ansök om
dagpenning för en månads period. Meddela dina arbetstimmar i ansökan och skicka
en kopia av ditt deltidsarbetes arbetsavtal till kassan. Löneuppgifterna får vi
i första hand från inkomstregistret, men ibland är inkomstregistrets
information bristfällig. Om du vill, kan du därför bifoga även ett löneutdrag
till din ansökan. Meddela i ansökan när avlöningsdagen är, eller en
uppskattning för när den kommer att vara.

Heltidsarbete inom utkomstskyddet för arbetslösa är
arbete vars arbetstid uppgår till minst 80% av den maximala arbetstiden för
heltidsarbete inom branschen. Om du har heltidsarbete och i ditt arbetsavtalet
inkluderar perioder utan undervisning och utan lön, som baseras på
läroinrättningens normala verksamhetsperiod, skicka ansökan till kassan för den
här tiden. Skicka
även en kopia av ditt arbetsavtal, om du inte skickat det till kassan tidigare.

Slutar ditt arbetsavtal före julen och ditt nya arbete
börjar i januari?
Skicka ansökan till kassan för tiden när du har varit
arbetslös. Kassan kan kolla om du har rätt att få dagpenning. Bifoga
till din ansökan åtminstone kopior på båda arbetsförhållandenas arbetsavtal.

Beakta att en
förutsättning för att erhålla dagpenning är att du är registrerad som
arbetssökande på heltid hos arbets- och näringsbyrån. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande till
arbets- och näringsbyrån senast den första dagen då du är arbetslös, eller då
det är avbrott i lönebetalningen.

Om du är inte säker, om du har rätt att få dagpenning,
skicka ändå ansökan till kassan. Registrera din arbetssökning i kraft vid
arbets- och näringsbyrån även i detta fall. På det sättet kan vi kolla
om du har rätt att få dagpenning. Vår kundtjänst hjälper om du har frågor
gällande ansökan. Skicka meddelande till kassan via Openetti och vi svarar på meddelanden
inom tre arbetsdagar.