Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Skattekort och beskattning av förmåner som kassan betalar 2021

Vilken skatteprocent kommer ni att använda i januari 2021?

När vi betalar ut förmåner i januari 2021 använder vi samma procentsatser som i
december 2020. Den årliga ackumuleringen kommer emellertid att nollas, dvs. att
vi använder grundprocenten. 

Ska jag skicka skattekortet till er?

Skattemyndigheten överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter
för löneinkomster
för 2021 direkt till oss och dessa procentsatser träder i
kraft 1.2.2021. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem
till dig till arbetslöshetskassan.

Undantag

 1. Om du
  ansöker om ett ändringsskattekort, ska det ansökas för förmåner.
  Vi kommer att få uppgifterna på ändringsskattekort för förmåner under
  följande arbetsdag då skattekortet har beställts genom
  Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt. Vid
  beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som
  förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till
  Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort
  till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat
  sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev.
  Bekanta dig med MinSkatt och dess
  anvisningar på adressen. 
 2. Vi får
  in uppgifterna om förskottsinnehållning av Skatteförvaltningen på basis av
  medlemsuppgifterna. Om du har blivit medlem först under senare delen av
  året eller senare
  , kontrollera att vi har fått uppgifterna om din
  förskottsinnehållningsprocent. Enklast kontrollerar du detta på Openetti
  under punkten Egna uppgifter – Skatteuppgifter. Om det inte finns några
  skatteuppgifter, ansök om ett ändringsskattekort för inkomstrelaterad
  dagpenning på MinSkatt.

Hur hög är min skatteprocent?

Under 2021 används skatteprocenten för lön som förskottsinnehållningsprocent
för inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsbidrag och alterneringsersättning. Procenten
är emellertid minst 25 %

Om du lämnar ett ändringsskattekort för förmåner till
arbetslöshetskassan, verkställs förskottsinnehållningen enligt skattekortet.

Observera att din skatteprocent
under året påverkas även av den årsinkomstgräns som anges på kortet. När
den överskrids börjar vi använda tilläggsprocentsatsen. 

Hur får jag ett ändringsskattekort för förmåner?

Snabbast får du ditt nya skattekort om du beställer det genom
Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt på adressen www.skatt.fi. Vi kommer i regel att få uppgifterna
på ändringsskattekort för förmåner som beställts genom MinSkatt under följande arbetsdag. Vid
beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som
förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till
Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort
till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat
sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev.
Bekanta dig med MinSkatt och dess
anvisningar. Ytterligare information om beskattningen av de förmåner som vi
betalar ut får du på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.