Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Förmåner utbetalade av FPA höjs nästa år med 0,4% enligt
folkpensionsindexet. Detta påverkar grunddagpenningen och därmed också den
inkomstrelaterade dagpenningen.

År 2021 höjs beloppet för grunddagpenningen från det
nuvarande 33,66 euro per dag till 33,78 euro per dag och barnförhöjningen för
ett barn till 5,30 euro, för två barn 7,78 euro och för minst tre barn 10,03
euro. Höjningen träder i kraft den 1.1.2021.

Då beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas, tas
den lagstadgade ArPL-avdragningen i beaktande. Avdragningen motsvarar
lönetagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsbetalning, samt
sjukförsäkringens dagpenningsbetalning. Procentavdraget som görs på lönen vilken
den inkomstrelaterade dagpenningen baserar sig på stiger nästa år från 4,14%
till 4,34%. Procentavdraget påverkar dagpenningen då beloppet på dagpenningen
beräknas delvis, eller helt och hållet baserat på lön intjänad under år 2021.

På samorganisationen för arbetslöshetskassornas hemsida
hittar du dagpenningstabellen för år 2021.