Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Här följer den första delen i
vår artikelserie om vanliga frågor som ställts till oss. Även om vi också har
samlat dessa frågor på vår webbplats, tycker vi att det kan vara nyttigt att
informera om aktuella och återkommande frågor i små portioner, med några frågor
åt gången. Följande frågor har varit återkommande i vår medlemstjänst, från
sommaren till idag.

1.      Varför står
det på Openets ingångssida att löneuppgifterna i inkomstregistret saknas?

Uppgifterna
från inkomstregistret uppdateras i vårt system utifrån din elektroniskt
inlämnade ansökan. Om du ännu inte har skickat in din ansökan, behöver du inte
bry dig om att löneuppgifterna saknas. Om du skickar in din ansökan per post,
begär om vi dina löneuppgifter från inkomstregistret manuellt när din ansökan
behandlas.

2.      Hur betalar
jag min medlemsavgift?

Arbetslöshetskassans
medlemsavgift kan ingå i medlemsavgiften till din fackförening. Om du tillhör
Lärarnas arbetslöshetskassa genom din fackförening, till exempel genom OAJ,
ingår medlemsavgiften i förbundets medlemsavgift. Eftersom Lärarnas
arbetslöshetskassa och ett fackförbund är två skilda aktörer, ska frågor som
gäller medlemsavgiften riktas till medlemsregistret i det förbundet som du
tillhör. Kontakta t.ex. OAJ:s medlemsregister antingen per telefon (0800 418
401) eller med det elektroniska kontaktformuläret på OAJ:s webbplats
(www.oaj.fi). Vi kan inte vidarebefordra meddelanden till medlemsregistret,
eftersom kassans och fackets elektroniska medlemstjänster är två separata
tjänster.

Du kan också
höra till arbetslöshetskassan som en så kallad enskild medlem. I ett sådant
fall får du en egen faktura för kassans medlemsavgift. Arbetslöshetskassan
skickar fakturan med medlemsavgiften till sina enskilda medlemmar per post
varje vår. Om du är en enskild medlem kan vi hjälpa dig med frågor som gäller
medlemsavgiften.

3.      Varför visas
inte de utbetalda dagarna rätt för min inkomstrelaterade dagpenning i Openetti?

Coronaepidemin
har fört med sig flera tillfälliga ändringar i arbetslöshetslagen. En av
ändringarna gäller just hur den maximala utbetalningstiden ackumuleras. Till
följd av den tillfälliga lagändringen har den maximala utbetalningstiden för
inkomstrelaterad dagpenning upphört att löpa för alla arbetslösa 1.7–31.12.2020. Därmed har de utbetalda dagarna stannat vid
situationen 30.6.2020.
De utbetalda dagarna börjar åter läggas till i
beräkningen av den maximala tiden från 1.1.2021. Mer information om de
tillfälliga lagändringarna finns i nyheterna och artiklarna på vår webbplats,
till exempel här.

4.      Varför står
det i beslutet att jag är delvis sysselsatt fast jag inte har arbetat?

Jämkningen
har följt utbetalningsprincipen sedan början av april 2019. Därför inverkar
inkomsterna från deltidsarbete på arbetslöshetsförmånen huvudsakligen när lönen
betalas ut.

Jämkning
enligt utbetalningsprincipen tillämpas på deltidsarbete, heltidsarbete som
varar i högst två veckor och på permitteringar med förkortad daglig arbetstid.
Jämkning enligt intjänandeprincipen används fortsättningsvis, när personen
permitteras med förkortad arbetsvecka.

Även om du
inte har arbetat deltid under ansökningsperioden, har din löneutbetalningsdag
infallit under perioden. Således påverkar den utbetalda arbetsinkomsten din
inkomstrelaterade dagpenning under denna period.

Beslutets
formulering ”Du har varit sysselsatt på deltid” hänvisar alltså inte
till sysselsättningen under det ifrågavarande förmånsbeslutets tidsperiod.
Formuleringen har orsakat en hel del förvirring, och vi har informerat det
organ som utarbetat texterna om saken. Beslutstexterna är de samma för alla
arbetslöshetskassor i Finland. Läs mer om inkomsternas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen här.

 

5.      Varför har
man inte fastställt den inkomstrelaterade dagpenningen utgående från min
inkomst omedelbart före arbetslösheten? Min inkomst var betydligt större då än
året innan.

Dagpenningens
nivå fastställs inte på nytt trots att arbetsvillkoret uppfylls, om den första
utbetalningsdagen efter att det nya arbetsvillkoret har uppfyllts infaller inom
ett år från den tidpunkten då nivån på din inkomstrelaterade dagpenning senast
har fastställdes. Den första utbetalningsdagen för din förmån, den förra gången
som din dagpenning fastställdes, var 3.6.2019. Din första utbetalningsdag var
nu 1.6.2020, vilket innebär att den inföll inom ett år från den tidpunkt då den
senast fastställdes.

Det här är en fråga som
regleras i lag och kassan har tyvärr ingen handlingsfrihet eller flexibilitet i
det här sammanhanget. Arbetslöshetslagen 6 kap. 8 §: ”Den lön som ligger
till grund för dagpenningen räknas emellertid inte om, ifall
dagpenningsperiodens maximitid enligt den omräknade lönen skulle börja inom ett
år från det att föregående maximitid började och om personens lön som ligger
till grund för dagpenningen har räknats ut när den föregående
dagpenningsperiodens maximitid började.”

Läs mer om ämnet på vår
webbplats under Fastställande av dagpenning.