Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Nya
ansökningsformulär introduceras 9.11.2020. Målet är naturligtvis att göra
ansökningsförfarandet enklare och klarare. Särskilt den betalningsbaserade
jämkningen har visat att våra nuvarande ansökningsmallar inte till alla delar
tillgodoser våra medlemmars behov. Det nya sättet att göra ansökan kräver
naturligtvis att vi alla vänjer oss vid det, och vi tar gärna emot respons på
den nya ansökningsformulären.

Det första den som söker ser är att de separata
formuläralternativen avlägsnats. Du behöver inte längre veta vilket formulär du
ska använda för din ansökan. I fortsättningen kan du fylla i ansökan via
Openettis ingångssida. Openetti upptäcker automatiskt om det är fråga om en
första eller fortsatt ansökan. Dessutom styr Openetti ifyllandet på så sätt att
programmet bildar de punkter som ska fyllas i utifrån de föregående svaren.

Om du varit arbetslös under din ansökningsperiod
men också gjort någonting annat, kan du välja flera olika alternativ för samma
ansökningsperiod, såsom arbetslös, i arbete, på utbildning. Arbetstiderna fylls
i specificerade per arbetsgivare. Då behöver du inte längre komma ihåg att
meddela specifikationen i tilläggsuppgifterna. Ansökningsformuläret frågar
dessutom alltid om du vet lönebetalningsdagen. 
Om du inte vet betalningsdagen ännu kan du ge en uppskattning av det
kommande betalningsdagen.

En ytterligare välkommen förändring är att det
nu är möjligt att skicka nästa ansökan även om den första ansökningen ännu inte
har behandlats och betalats ut. Om den första ansökan gäller perioden
5–18.10.2020 (två hela kalenderveckor från arbetslöshetens begynnelse) kan den
fortsatta ansökningen för perioden 19.10–15.11.2020 fyllas i tidigast
15.11.2020 oberoende av om den föregående ansökningen redan har behandlats.
Systemet identifierar att det är fråga om en fortsatt ansökan och visar ett mer
begränsat formulär som ska fyllas i.

Syftet med den nya ansökan är att göra
ansökningsprocessen snabbare och tydligare. 
Om du behöver hjälp med att fylla i din ansökan hjälper vi dig. Läs
först de instruktioner som finns i Openetti samt instruktionerna för Openetti
på kassans webbplats. De nya anvisningarna läggs ut på webbplatsen 9.11.2020.
Du kan också kontakta oss med vår funktion för meddelanden.