Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Har du precis hållit oavlönat höstlov? Visste du att dagpenning även kan
betalas för oavlönade perioder i vissa situationer. En sådan oavlönad period
kallas tid som jämställs med permittering.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är
orsaker som jämställs med permittering bland annat att utförandet av arbetet
och löneutbetalningen avbryts på grund av ett villkor som anges i arbetsavtalet
(1 kap. 5 § 14 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa). Orsaker som
jämställs med permittering avviker från permittering. Vid permittering används
permitteringsförfarande, men en orsak som jämställs med permittering uppkommer
av ett villkor i arbetsavtalet. Av denna anledning kommer man överens om dessa
oavlönade perioder under anställningsförhållandet redan i arbetsavtalet.
Perioder som meddelas på ett separat intyg i efterhand kan inte anses vara
villkor i arbetsavtalet som uppgjorts vid anställningsförhållandets början. I
arbetsavtalet ska det finnas en anteckning om att arbete inte utförs och lön
inte betalas under loven.

Du får dagpenning på grund av en orsak som
jämställs med permittering på samma sätt som annars i permitteringssituationer,
dvs. antingen fullt eller jämkat. Hur du ansöker om dagpenning exempelvis för
just höstlovet beror på om din anställning är på deltid eller heltid.

Deltidsarbete och oavlönat höstlov

Om du arbetar deltid och redan har ansökt om
dagpenning från kassan kan du fortsätta ansöka som vanligt. Den lön du får för
deltidsarbete beaktas vid jämkning för hela betalningsmånaden. Även om
lönebetalningsdagen infaller på en oavlönad period, såsom höstlovet, jämkas
lönen för hela ansökningstiden. Deltidsarbetande betalas nästan alltid jämkad
dagpenning för den ansökningsperiod då höstlovet eller någon annan oavlönad
verksamhetsperiod infaller.

Om du arbetar deltid och endast ansöker för
höstlovet inverkar ändå lönen för hela ansökningsperioden (en månad eller 4
veckor) på din jämkade dagpenning. En deltidsarbetande kan i regel alltid
ansöka om dagpenning även under arbete. Kom ihåg att alltid hålla din
arbetsansökan i kraft. Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal och en utredning
över veckotimmarna till din ansökan.

Heltidsarbete och oavlönat höstlov

Om du har heltidsarbete gäller rätten till
dagpenning endast under en period som jämställs med permittering. Du kan endast
ansöka om dagpenning för denna oavlönade period. Du kan till exempel endast
ansöka om dagpenning för höstlovet för tiden 12.10–18.10.20.   Villkoret är att den oavlönade perioden
nämns i arbetsavtalet. Bifoga en kopia av ditt arbetsavtal till din ansökan
till kassan, om du inte redan tidigare har skickat denna bilaga.  Bifoga även in en utredning över
veckotimmarna till din ansökan. Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft på
arbets- och näringsbyrån.

Om du har heltidsarbete och det inte finns någon
anteckning om oavlönade perioder i ditt arbetsavtal kan vi inte betala
dagpenning för den oavlönade tiden.

Håll arbetsansökan i kraft om du är osäker på
din situation. Vi kan kontrollera din situation i samband med handläggningen av
ansökan och ge dig ytterligare anvisningar.