Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Riksdagen har bekräftat en lagändring som förlänger de temporära
lagändringarna i utkomstskyddet till årets slut.

De temporära lagändringarna gäller tidsbestämda undantag i
utkomstskyddet, vars slutdatum tidigare har varit den 31 oktober 2020. Till
dessa undantag hör:

–     Skyddsdelen om
500 euro är i kraft när ansökningsperioder börjar senast den 31 december 2020.
Om ansökningsperioden börjar den 1 januari 2020 eller senare är skyddsdelen 300
euro.

–     Om arbetsresan är två timmar kan man vid heltidsarbete
få rörlighetsunderstöd, om anställningsförhållandet inleds senast den 31
december 2020.

–     En särskild jämkningsperiod och omräknad lön slopas.
Gäller ansökningsperiod som börjar senast den 31 december 2020.

–     Företagsinkomster jämkas utgående från sökandens egen anmälan,
om det har skett en förändring i företagsinkomsterna till följd av
coronapandemin. Gäller ansökningsperiod som börjar senast den 31 december 2020.
 

–     Utbetalning av förskottsbetalning. Kassan kan använda
förskottsbetalning, om handläggningstiderna blir oskäligt långa.

På sommaren förlängdes även giltigheten för de övriga temporära
ändringarna i utkomstskyddet till utgången av 2020. Till dessa hör bland annat
att maximitiden avbryts till årets slut och att inkomstrelaterad dagpenning
beviljas som tidigast efter 13 kalenderveckor.