Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Arbetslöshetsdagpenningens maximala löptid avbryts från och med 1 juli 2020 till slutet av detta år för alla mottagare av arbetslöshetsdagpenning. På grund av coronaläget gällde avbrottet i den maximala betalningstiden tidigare endast permitterade mottagare av arbetslöshetsskydd. Normalt betalas arbetslöshetsdagpenning ut för 300, 400 eller 500 dagar, beroende på personens situation, och om arbetslösheten fortsätter därefter ska den arbetssökande ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa.

Dessutom har giltigheten av andra tillfälliga förändringar av arbetslöshetsskyddet nu förlängts till slutet av 2020.

Du hittar mer detaljerad information om detta via länken www.tyj.fi