Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

ARBETSVILLKOR 13 VECKOR

För att uppfylla arbetsvillkoret som krävs för inkomstrelaterad dagpenning kan det räcka med 13 kalenderveckor av arbete som uppfyller arbetsvillkoret under medlemstiden i arbetslöshetskassan.

Arbets- och medlemskapsvillkoret på 13 veckor kan tillämpas på löntagaren om

För en företagares familjemedlem som inte är delägare kan arbetsvillkoret uppfyllas redan med 26 veckors arbete och medlemskap. Den tillfälliga ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa tillämpas vad gäller kortare arbetsvillkor såvida utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning börjar 16.3–5.7.2020.

FÖRMÅNEN UTBETALAS FÖR SJÄLVRISKTIDEN

I och med den temporära lagändringen är självrisktiden fem (5) vardagar, när den normalt motsvarar fem arbetslösa dagar. Alla dagar som man kan betala ut arbetslöshetsförmån för kan räknas till självrisktiden. 

För självrisktiden betalas sådan arbetslöshetsförmån som sökande av dagpenning har rätt till (jämkad eller full).

Den temporära ändringen gäller alla sökande av arbetslöshetsförmån vars första dag för självrisktid är under tiden 16.3–6.7.2020.

MAXIMITIDEN LÖPER INTE FÖR PERMITTERADE 

Inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut på grund av permittering ackumulerar inte maximibetalningstiden för arbetslöshetsdagpenning under perioden 16.3–30.6.2020. Den temporära ändringen gäller nya permitteringar som börjar 16.3.2020 eller senare. 

Maximitiden löper inte om permitteringen har börjat 16.3.2020 eller senare och den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut för perioden 16.3.2020–30.6.2020. Om permitteringen fortsätter fr.o.m. 1.7.2020 ackumulerar den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut maximibetalningstiden som vanligt från och med då. 

Ändringen gäller endast permitterade. Om den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas på grunder som kan jämställas med permittering, arbetslöshet eller deltidsarbete, ackumulerar den utbetalda inkomstrelaterade dagpenningen fortfarande maximibetalningstiden som normalt.

ÄNDRINGAR I JÄMKAD DAGPENNING BÅDE ANGÅENDE INKOMSTER SOM BEAKTAS OCH I SKYDDSBELOPP

Bestämmelserna om situationer i särskild jämkningsperiod och den beräknade arbetsinkomsten enligt den tillämpas inte under ansökningsperiod för dagpenning som börjar 11.5–31.10.2020. Förvärvsinkomst från arbete omräknas därför inte att motsvara månadsinkomsten i situationer där ansökningsperioden omfattar tid då rätt till dagpenning inte finns. Jämkningsperioden är alltid antingen 4 kalenderveckor eller en månad. Inkomst som betalats under jämkningsperioden och som jämkar dagpenningen beaktas som inkomst. 

Inkomster från
företagsverksamhet kan beaktas i enlighet med den sökandes egen anmälan
, om inkomsterna har minskat på grund av coronaepidemin.

Skyddsdelen i jämkad dagpenning stiger till 500 euro från tidigare 300 euro i månaden. Skyddsdelen är 465 euro under en period på fyra kalenderveckor. Den högre skyddsdelen används vid betalning av inkomstrelaterad dagpenning under ansökningsperiod som börjar 1.6–31.10.2020. 

FÖRSKOTTSBETALNING GÖR DET MÖJLIGT ATT BETALA ARBETSLÖSHETSFÖRMÅN UTAN BESLUT UNDER HÖGST SEX MÅNADER

Arbetslöshetsförmån kan betalas ut i högst 6 månader utan beslut som s.k. förskottsbetalning. Kassan kan använda förskottsbetalning om handläggningstiderna riskerar att bli alltför långa. 

LÄTTARE VILLKOR FÖR RÖRLIGHETSBIDRAG

Genom lagändringen förkortas villkoret för beviljat rörlighetsbidrag för resa till och från arbetet till 2 timmar från tidigare 3 timmar. Den
kortare tiden för arbetsresa tillämpas också om du flyttar från samma avstånd
på grund av arbete. Ändringen gäller endast mottagande av heltidsarbete,
eftersom gränsen redan tidigare har varit 2 timmar i deltidsarbete. Det kortare
villkoret 2 timmar för arbetsresa gäller
anställningsförhållanden som börjar 12.6–31.10.2020.

KOM IHÅG ATT ANMÄLA DIG PÅ TE-BYRÅN

Utbetalning av arbetslöshetsförmån förutsätter alltid giltig jobbsökning på TE-byrån. Kom därför ihåg att anmäla dig på TE-byrån som arbetslös sökande av heltidsarbete senast när permitteringen eller arbetslösheten börjar!