Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Innan arbetet upphör 

1. Kontrollera dina kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer, IBAN-kontonummer) på vår webbtjänst Openetti. Se Openetti-anvisningar vid behov. 

2. Se anvisningar om bilagor till ansökan på vår webbplats. 

3. Informera medlemsregistret på ditt fackförbund om att ditt arbete har upphört och be om att få medlemsavgiften nedsatt. Länkar till fackförbundens webbplatser hittar du under punkten Medlemsorganisationer.

Senast vid arbetets upphörande

4. Anmäl dig som heltidsarbetets arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån genast när ditt arbete har upphört. Ytterligare information om att anmäla sig som arbetssökande: www.te-tjanster.fi/te/sv/ och arbetsförvaltningens telefontjänst: 0295 025 510.

Tidigast när du har varit arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån minst två hela kalenderveckor

5. Skicka in din första ansökan om arbetslöshetsdagpenning till arbetslöshetskassan.

6. Tillsammans med ansökan ska du skicka in de bilagor som vi behöver i just din situation (kontrollera vilka bilagor du ska skicka till arbetslöshetskassan i anvisningen på vår webbplats). 

Följande ansökan

7. Om du är helt arbetslös: skicka in följande ansökan när fyra hela kalenderveckor har gått efter den sista dagen av din första ansökan. 

8. Om du fortfarande arbetar deltid, har inkomster från företagsverksamhet eller får en förmån som påverka beräkningen av dagpenning: fyll i följande ansökan för en månad. En månad kan vara till exempel 15:nde – 14:nde. 

9. Kom ihåg att dagpenning ansöks alltid i efterskott, även för tid som redan förflutit!

Behandlingstiden börjar från det datum då din ansökan har mottagits på arbetslöshetskassan. Du kan följa upp ansökningarnas handläggningssituation på vår webbplats. 

Om det saknas något i din ansökan, kommer vi att skicka en begäran om kompletterande redogörelse till dig när handläggningen av din ansökan inleds. Kom ihåg att läsa den post vi skickar till dig. Under sommartid är det lättast att följa din post genom funktionen E-brev i vår webbtjänst Openetti.