Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Uppgifter på våra medlemmars förskottsinnehållning på lön levereras av Skatteförvaltningen till vår kassa från 1.2.2020. Du behöver inte skicka skattekortet som du har fått per post till kassan.

Under 2020 används skatteprocenten för lön som förskottsinnehållningsprocent för förmåner. Procenten är emellertid minst 25% även om din skattesats är lägre.

Om du ansöker om ett ändringsskattekort för förmåner, innehålls
skatten enligt procentsatserna på skattekortet. Ändringsskattekortet för
förmåner kan du beställa på Skatteförvaltningens onlinetjänst MinSkatt. Uppgifterna skickas automatiskt till kassan, i allmänhet tidigast nästa arbetsdag.

Om du har blivit medlem först under senare delen av året eller senare, kontrollera i Openetti att vi har fått uppgifterna om din förskottsinnehållningsprocent. Om det inte finns några skatteuppgifter, ansök om ett ändringsskattekort på MinSkatt.
När kassan betalar ut fömåner i januari 2020, använder vi  samma procentsatser som i december 2019. Den årliga ackumulering kommer emellertid att nollas, dvs. att vi använder grundprocenten.