Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
Kassan får information om inkomster och anställningar från inkomstregistret från 1.1.2020. Det betyder att kassan får nödvändig löneinformation att handlägga ansökan från inkomstregistret. I allmänhet behöver man inte skicka löneuppgifterna med ansökan till kassan. Trots allt, rekommenderar kassan att man skickar löneuppgifterna till kassan ännu i början av året. Det därför att handläggningen inte fördröjs eftersom inkomstregistret är ett nytt system.
Arbetsgivaren kan anmäla infomation till registret begränsat eller mer omfattande. Begränsad anmälning betyder att arbetsgivaren har anmält lönen till inkomstregistret utan specificering. Mer omfattande anmälan betyder att arbetsgivaren har specificerat mera noggrant de olika lönedelarna i anmälan. Arbetsgivaren kan också anmäla frivillig information till inkomstregistret, till exempel frånvaro från arbete eller information om intjäningsperioden.
Om information som kassan behöver att handlägga ansökan saknas från inkomstregistret, frågar kassan information (löneuppgifterna)från löneräknare eller sökande. Med andra ord, kan arbetsgivarens sätt att anmäla löneuppgifter till registret påverka handläggningstiden.
Ansökningsblanketterna kommer att förnyas nästa år tack vare inkomsregistret.