Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
Riksdagen har 11.12.2019 accepterat ändringen i lagen om utkomstsydd för arbetslösa. Det betyder att aktivitetsmodellen upphävs från och med 1.1.2020. Kassan kontrollerar inte längre aktiviteten efter 31.12.2019 och nedsättningen i dagpenningen görs inte från och med 1.1.2020.
Aktivitetsmodellen påverkar ännu förmåner som betalas före den nya lagen kommer i kraft, detta betyder förmån för år 2019 som betalas år 2020.