Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Om du arbetar i ett familjeföretag enligt de tidigare
nämnda villkoren, utan ägarandel och bestämmanderätt i företaget, kommer du att
betraktas som löntagare med rätt till arbetslöshetsunderstöd från och med
1.7.2019. Tidigare har man tolkat att du är företagare även om du inte har haft
äganderätt till företaget.

Företagares familjemedlemmar som har tillhört en
företagarkassa, uppmanas därför att övergå till en löntagarkassa från och med 1.7.2019. Om du har
tillhört en företagarkassa och övergår till en löntagarkassa, följer ditt
uppfyllda arbetsvillkor med dig tack vare den så kallade efterskyddstiden. En
förutsättning är att du ansluter dig till den nya kassan inom en (1) månad
efter att du har skrivit ut dig från den förra kassan.

Företagares familjemedlemmar utan äganderätt har dock
ett längre arbetsvillkor än andra löntagare. Arbetsvillkoret är 52 veckor som medlem i löntagarkassan
under en granskningsperiod som innefattar de senaste 28 månaderna. Då ditt
arbetsvillkor uppfylls, får du inte heller ha haft ägande- eller
bestämmanderätt i företaget under de senaste 12 månaderna.

På arbetstiden och lönen tillämpas de allmänna bestämmelserna för
löntagares arbetsvillkor. Huvudregeln är att arbetstiden ska vara minst 18
timmar under en kalendervecka och lönen ska följa kollektivavtalet.
Arbetsvillkoret på 52 veckor som gäller företagares familjemedlemmar som inte
har äganderätt och arbetsvillkoret för övriga löntagare som är 26
kalenderveckor, kan inte kombineras.