Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök
  1. Ansök om jämkad dagpenning enligt arbetsgivarens lönebetalningsperioder, antingen månadsvis eller i perioder om fyra kalenderveckor.
  2. Anteckna i kalenderdelen i ansökan alla arbetsdagar och -timmar som utförts under ansökningsperioden.

    Vi behöver informationen för att följa upp arbetsvillkoret och aktiviteten. Om arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls på nytt och om också självrisktid åläggs, är det viktigt att anteckna arbetstimmarna enligt tidpunkten för arbetet. Även uppfyllandet av aktiviteten enligt aktivitetsmodellen granskas. 

  3. Ange den uppskattade lönebetalningsdagen, arbetsuppgiften och arbetsgivarens namn i punkten för ytterligare information i ansökan.
  4. Skicka en kopia av arbetsavtalet för deltidsarbete och heltidsarbete som varar mer än två veckor som bilaga till ansökan för den ansökningsperiod under vilken arbetet börjar.
  5. Skicka som bilaga till ansökan en kopia av lönespecifikationen för alla arbetstimmar för vilka lön betalats under ansökningsperioden.

    Lönen kan ha betalats för timmar som du redan har utfört tidigare, men den jämkas enligt betalningsdagen till den ansökningsperiod, under vilken lönen har betalats. Också en uppföljning av arbetstiden görs för de arbetstimmar utgående från vilka lön har betalats för ansökningsperioden. 

Ytterligare information: Jämkad dagpenning