Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Verksamhet som räknas med i aktivitetskravet ska
vara befrämjande för sysselsättning och ett intyg över verksamheten bör lämnas
in till kassan. I och med ändringen utvidgas alltså inte verksamhetssätten
enligt vilka aktivitet tjänas in. Verksamhet som stöder delaktighet eller välbefinnande
är fortfarande inte sådan verksamhet som enligt aktiveringsmodellen resulterar
i intjänad aktivitet. Aktivitet kan heller inte tjänas in genom
arbetsansökningar, arbetsintervjuer eller genom deltagande i
rekryteringsevenemang. Verksamheten bör vara verksamhet som befrämjar
rekrytering, d.v.s. sysselsättning.

Trots att det sker ändringar i
aktiveringsmodellen från och med den 1.4.2019 kan nya sätt att fylla
aktiveringsmodellen inte nödvändigtvis omedelbart räknas in som aktivitet. Du
kan fylla aktivitetskravet genom t.ex. tjänster som fackförbundet arrangerat först då granskningsperioden på 65
utbetalningsdagar börjar den 1.4.2019, eller senare.

Ytterligare information publiceras på
TE-tjänsternas webbsidor samt på Suomi.fi-tjänsten. Se även de tjänster ditt eget fackförbund erbjuder som stöd för
sysselsättning.

Om du alltså deltar i en tjänst arrangerad av
ett fackförbund redan under april 2019 tjänar du in aktivitet om din 65 dagar
långa granskningsperiod har börjat 1.4.2019 eller senare.

Om du tjänar in aktivitet på sådan verksamhet
som enligt den ändring som kommer i kraft den 1.4.2019 räknas som befrämjande
för sysselsättning bör du få ett intyg på ditt deltagande i verksamheten.

Intyget lämnas in som bilaga i anmälan om
arbetslöshetstid som lämnas in till arbetslöshetskassan. På basen av intyget
beaktas deltagandet som intjänande av aktivitet av dem som betalar ut stödet,
det vill säga arbetslöshetskassorna. Blanketten för intyget hittas också på vår
webbsida under fliken Blanketter.

Ytterligare information: Frågor och svar om aktiveringsmodellen för utkomstskydd