Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vi skickar automatiskt ett brev om saken till alla våra kunder till vilka en arbetslöshetskassa har betalat arbetslöshetsförmån under år 2019.

Jämkning enligt utbetalningsprincipen används för deltidsarbete, för heltidsarbete som varar i högst två (2) veckor och för permitteringar som har uppnåtts genom förkortning av den dagliga arbetstiden.

Tidigare påverkade den lön som en deltidsarbetande eller ströjobbare intjänade arbetslöshetsförmånen under den period då arbetet utfördes. För att kunna beräkna beloppet för den jämkade dagpenningen under intjäningsperioden har man ändå alltid varit tvungen att vänta på att lönen har betalats ut till den som ansökt om dagpenning. Detta har försenat utbetalningen av förmånen till de sökande som fått lön och löneuppgifter först veckor efter det att arbetet utförts. 

Från och med 1.4.2019 upphör den försening för ansökningarnas behandling som berott på löneutbetalningens tidpunkt. Lön som erhållits för arbete påverkar arbetslöshetsförmånen för den ansökningsperiod under vilken den sökandens löneutbetalningsdag infaller.

Exempel: Om du får sysselsättning för visstid i maj och lönen utbetalas i juni kan den inkomstrelaterade dagpenningen i maj utbetalas som normalt till sitt fulla belopp. Då dagpenningen för juni månad utbetalas, beaktar vi den lön som utbetalats åt dig i juni (för det arbete som utförts i maj). 

Det sker ingen ändring i uppföljningen av aktivitet eller arbetsvillkoret eftersom de veckor som fyllts av aktivitet eller arbetsvillkoret beaktas baserat på när arbetet utförts.

Underliggande diagram (på finska) beskriver hur betalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen för en period med deltidsarbete ändras efter den 1.4.2019.

sovittelukuva

Ytterligare information också: Den jämkade arbetslöshetsförmånen ändras i början av april