Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Från och med 1.1.2019 kan studier räknas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Läs nyheten om detta i avsnittet Artiklar.

Senare under våren, 1.4.2019, ökar antalet tjänsteleverantörer vars sysselsättningsfrämjande verksamhet kan räknas som aktivitet för deltagare som får arbetslöshetsförmån. Endast tjänst som organiseras eller köps av TE-byrån räknas som aktivitet idag. I fortsättningen kommer deltagande i sysselsättningsfrämjande verksamhet som organiseras av fackföreningar, fackliga organisationer och vissa andra organisationer eller av kommunen att räknas som aktivitet. Från början av april räknas som aktivitet även deltagande i arbetsgivarens anordnade utbildning i omställningsskydd för uppsagda. 

Instansen som anordnar verksamheten bör alltid ge deltagaren ett intyg. Med detta intyg bevisar sökande för betalaren av förmånen, det vill säga arbetslöshetskassan eller FPA, att hen deltagit i sysselsättningsfrämjande verksamhet som beaktas i aktiveringsmodellen.

Mer information om utvidgandet finns på Social- och hälsovårds ministeriets webbplats.