Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vilken skatteprocent kommer ni att använda i januari 2019?

När vi betalar ut förmåner i januari 2019 använder vi samma procentsatser som i december 2018. Den årliga ackumuleringen kommer emellertid att nollas, dvs. att vi använder grundprocenten. 
Ska jag skicka skattekortet till er?
Skattemyndigheten överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter för löneinkomster för 2019 direkt till oss och dessa procentsatser träder i kraft 1.2.2019. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem till dig till arbetslöshetskassan.
Undantag

  1. Om du ansöker om ett ändringsskattekort, ska det ansökas för förmåner. Vi kommer att få uppgifterna på ändringsskattekort för förmåner under följande arbetsdag då skattekortet har beställts genom Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt. Vid beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev. Bekanta dig med MinSkatt och dess anvisningar på adressen. 
  2. Vi får in uppgifterna om förskottsinnehållning av Skatteförvaltningen på basis av medlemsuppgifterna. Om du har blivit medlem först under senare delen av året eller senare, kontrollera att vi har fått uppgifterna om din förskottsinnehållningsprocent. Enklast kontrollerar du detta på Openetti under punkten Egna uppgifter – Skatteuppgifter. Om det inte finns några skatteuppgifter, ansök om ett ändringsskattekort för inkomstrelaterad dagpenning på MinSkatt.

Hur hög är min skatteprocent?

Under 2019 används skatteprocenten för lön som förskottsinnehållningsprocent för inkomstrelaterad dagpenning, rörlighetsbidrag och alterneringsersättning. Procenten är emellertid minst 25 %
Om du lämnar ett ändringsskattekort för förmåner till arbetslöshetskassan, verkställs förskottsinnehållningen enligt skattekortet.

Observera att din skatteprocent under året påverkas även av den årsinkomstgräns som anges på kortet. När den överskrids börjar vi använda tilläggsprocentsatsen. 

Hur får jag ett ändringsskattekort för förmåner?

Snabbast får du ditt nya skattekort om du beställer det genom Skatteförvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänst MinSkatt på adressen www.skatt.fi. Vi kommer i regel att få uppgifterna på ändringsskattekort för förmåner som beställts genom MinSkatt under följande arbetsdag. Vid beställning av skattekort välj ”Lärarnas arbetslöshetskassa” som förmånsbetalare. Då skickas uppgifterna på skattekortet automatiskt till Lärarnas arbetslöshetskassa och du behöver inte lämna in ett fysiskt skattekort till oss. Om du beställer ändringsskattekortet för förmåner på något annat sätt, skicka skattekortet till oss antingen via Openetti eller per brev. Bekanta dig med MinSkatt och dess anvisningar. Ytterligare information om beskattningen av de förmåner som vi betalar ut får du på Skatteförvaltningens webbplats www.skatt.fi.