Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Studier som varar högst sex månader kan genomföras med arbetslöshetsersättning om den arbetslösa är minst 25 år och studierna ger yrkeskompetens eller stöder företagsverksamhet. Om samma studier har utförts tidigare måste studieuppehållet i regel ha varat minst ett år.

 
Under kortvariga studier är det fortfarande en skyldighet att söka och ta emot arbete och att delta i sysselsättningsfrämjande tjänster såsom TE-byrån förutsätter. Studierna berättigar inte till höjd förmån som vid frivilliga studier med arbetslöshetsförmån som hör till TE-tjänsterna. TE-byrån undersöker förutsättningarna för att påbörja kortvariga studier med arbetslöshetsförmån. Mer detaljerad information om studierna får du från din TE-byrå. 

Se även TYJ (på finska).