Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Ansökan
som har skickats via Openetti visas i uppföljningen av ansökans handläggning
cirka en halv timme efter att ansökan har skickats in. Ansökningarna syns i
tjänsten 12 månader från det att de ankommit till kassan (högst ändå fr.o.m.
26.4.2018). Pappersansökningar som skickat per post syns inte i Openetti,
inte heller ansökan om rörlighetsbidrag.

Se närmare information i Openetti-anvisningar
under punkten Uppföljning av ansökans handläggning