Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Har du arbetat det senaste läsåret och din anställning tar slut vid vårfesten? I så fall börjar aktiveringsmodellens 65 dagars granskningsperiod från det datum då vi började betala dig dagpenning. 

Exempelvis, om din anställning tar slut 2.6.2018 och du ansöker om dagpenning från och med 3.6.2018, sätts den fem dagar långa självrisktiden till perioden 3-10.6.2018 och den första utbetalningsdagen för den inkomstrelaterade dagpenningen är 11.6.2018. Om du börjar en ny anställning t.ex. den 6.8.2018 betalas inkomstrelaterade dagpenning under perioden 11.6-6.8.2018, sammanlagt 40 dagar, varmed 65 utbetalningsdagar inte uppfylls och aktiveringsmodellen inte påverkar din inkomstrelaterade dagpenning. 
Om du har blivit arbetslös redan tidigare under våren och din nya anställning börjar först senare på hösten kan aktiveringsmodellen påverka din inkomstrelaterade dagpenning nedsättande, om du får inkomstrelaterad dagpenning för sammanlagt 65 betalningsdagar.

Exempelvis, om din anställning tog slut redan 8.4.2018 och du ansökte om inkomstrelaterad dagpenning från och med 9.4.2018, självrisktiden sattes till perioden 9-15.4.2018 och den första betalda dagen var 16.4.2018. Om din anställning efter sommaren börjar t.ex. 10.9.2018, får du betalt under perioden 16.4.-9.9.2018 för sammanlagt 105 betalningsdagar. Om du inte är aktiv under de första 65 betalningsdagarna, dvs. under perioden 16.4-15.7.2018, kommer din inkomstrelaterade dagpenning att minskas med 4,65 procent från och med 16.7.2018 under resten av dina arbetslöshetsdagar. 
Tidigare nämnda exempel förutsätter att en självrisktid sätts. Den kan nödvändigtvis inte sättas i alla situationer. Närmare uppgifter om självrisken finns på våra hemsidor vid punkten Självrisktid

Om du har arbetat deltid och ansökt från oss om jämkad dagpenning redan från och med 1.1.2018, granskar vi din aktivitet från början av året i perioder av 65 betalningsdagar. 

Närmare uppgifter om aktiveringsmodellen och aktiveringsförutsättningarna hittar du på vår hemsida vid punkten Aktiveringsmodellen. Uppmärksamma speciellt punkten Utredningar som skickas in till kassan. I Openetti-tjänsten vid punkten Beslut – Granskning av aktivitet kan du kontrollera granskningens startdatum i ditt fall, om din aktivitet är uppfylld och hur många betalningsdagar som har fortlöpt under granskningstiden.