Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

1) Skicka endast bilagor av god kvalitet

Kontrollera att bilagan till ansökan är läslig. Kan man tyda löneremsan: ser man löneinkomsterna och tiden när de intjänats, lönebetalningsdagen och den ackumulerade årsinkomsten? 

När det gäller bilagor av undermålig kvalitet kan man i synnerhet nämna foton som tagits av handlingar och skickat via Openetti. I exemplar nedan vet vi att andra sidan av arbetsavtalet finns på den första bilden. Något annat ser man inte av avtalet. På den andra bilden ser vi hur skuggan gör det svårt att se bilden på skärmen. 

I ansökningar och bilagor som skickats per post kan översträckningar eller markeringar med markeringspenna göra texten svår att skanna. Anteckningar på mörka post-it-lappar eller skrynkliga dokument går inte att läsa efter skanning. Bilagor som inte kan tydas kan inte användas i behandlingen av ansökan. Då måste vi be dig skicka bilagan på nytt. 

2) Avstäm de arbetstimmar som du uppgett i ansökan och som angetts i löneremsor

Kontrollera att de arbetstimmar som du uppgett i ansökan och som framgår av en eller flera löneremsor stämmer. Om du i ansökan uppger 20 arbetstimmar ska det av de bifogade löneuppgifterna, dvs. löneremsorna framgå att det är fråga om lön för 20 arbetstimmar. Om uppgifterna inte stämmer ber vi dig utreda skillnaden. Kom också ihåg att det är du som ansvarar för att arbetstimmarna och löneuppgifterna är korrekta. Ta också del av anvisningen för hur arbetstimmar ska uppges i ansökan på vår webbplats.

3) Svara omsorgsfullt på alla punkter i ansökan

Vi förstår att vissa frågor i ansökan kan kännas onödiga liksom att fylla i och kontrollera grundläggande uppgifter i den första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, i synnerhet om du tidigare ansökt om dagpenning hos oss. Det är viktig att dina kontaktuppgifter är aktuella, och till exempel kontonummer är väsentligt för utbetalning av dagpenning. Likaså kan det kännas konstigt att svara på till exempel frågor om företagsverksamhet om du aldrig varit företagare. I sådana situationer behöver vi ett nekande svar för att kunna behandla ansökan. Openetti är en utmärkt tjänst, eftersom den lotsar dig att fylla i ansökan korrekt.

4) Ytterligare information i ansökan

Deltidsarbetar du eller gör du korta vikariat för flera arbetsgivare? Behandlingen av din ansökan kan underlättas om du i ansökan anger hur många arbetstimmar du utfört för respektive arbetsgivare respektive vecka. Detta påskyndar kontrollen av arbetstimmarna och löneuppgifterna. Avstämningen av arbetstimmarna gör det också lättare för dig att kontrollera att lönen betalats korrekt.

Vi vill också ta upp en liten miljöaspekt. Om du postar din ansökan önskar vi att du inte nitar pappersarken eller använder pappersklämma eller plastficka. Vi är ett pappersfritt kontor, och alla ansökningar och bilagor som vi får per post skannas. Nitar och pappersklämmor avlägsnas genast när posten öppnas. Per år levererar vi en massa nitar och pappersklämmor till metallinsamlingen, dvs. återvinningen fungerar, men eftersom vi är ett pappersfritt kontor återanvänder vi inte pappersklämmor. Plastfickor blir i sin tur avfall på grund av våra pappersfria arbetsrutiner.

Hur kan vi hjälpa dig att göra en ansökan som kan behandlas snabbt? Finns det situationer för vilka du inte hittat anvisningar på vår webbplats? Berätta för oss hur vi kan utveckla anvisningarna och innehållet på vår webbplats!

Exempel 1 

esimerkki1
Exempel 2 

esimerkki2