Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Om du har deltagit i en sysselsättningsfrämjande service via TE-centralen, som TE-centralen givit ett arbetskraftspolitiskt utlåtande över, granskas aktiveringsförutsättningen på basen av utlåtandet. Kom dock ihåg att om du deltagit i någon annan service eller verksamhet som TE-centralen arrangerar för att förbättra arbetsförutsättningarna, men för vilken TE-centralen inte ger något utlåtande så bör du skicka en fritt formulerad utredning och intyg över detta. Se noggrannare anvisningar under punken AktiveringsmodellenUtredningar som skickas in till kassan.