Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Trygga din rätt till inkomstrelaterad dagpenning och gör så här: 

Om du endast söker dagpenning för sportlovsperioden: 


Innan ditt sportlov utan lön inleds

1. Om du inte har använt vår elektroniska tjänst Openetti rekommenderar vi att du tar den i bruk. Instruktioner finns på vår webbplats: openetti-anvisningar  

2. Kontrollera dina kontaktuppgifter på Openetti och att du har en giltig e-postadress för arbetslöshetsperioden. Om dina kontaktuppgifter är uppdaterade får du utan problem de meddelanden och instruktioner som skickas ut. 

3. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån för din lönefria period. Ytterligare information om att anmäla sig som arbetssökande: www.te-tjanster.fi/te/sv/ och arbetsförvaltningens telefontjänst: 0295 025 500 (på finska), 0295 025 510 (på svenska)

4. Kolla med fackförbundets medlemsregister om den medlemsavgift som uppbärs från lönen räcker till för sportlovsperioden. Länkar till fackförbundens webbplatser hittar du under Medlemsorganisationer på vår webbplats.

5. Se instruktioner om bilagor till ansökan på vår webbplats. Punkten som gäller dig är: 

a. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning/Jag blir permitterad, underpunkten min permittering är periodiserad 

b. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning/Jag blir permitterad, underpunkten på deltid eller jag har ett annat arbete under permitteringstiden.


Efter att ditt sportlov utan lön upphör

1. Då sportlovsperioden upphör fyller du i ansökan endast för sportlovsperioden. 

a. Om du använder tjänsten Openetti ska du kolla rätt ansökningsfunktion i anvisningarna för Openetti på webbplatsen. 

b. Om du vill posta blanketten, kan du skriva ut en pappersblankett på vår webbplats under punkten Blanketter. 

2. Kolla i anvisningarna om bilagor att alla bilagor finns med. 

a. I tjänsten Openetti kan du även skicka bara bilagor med funktionen Elektroniska bilagor utan ansökan. 

3. Skicka in ansökan till oss på arbetslöshetskassan antingen i tjänsten Openetti eller per post (kontaktinformationen finns på vår webbplats). 

Om du får delvis sysselsättning och ansöker om jämkad dagpenning hos oss även för den tid du undervisar: 

1) Den lönefria perioden ändrar inte din ansökningsrytm. Fortsätt söka dagpenning i normal rytm, dvs. varje kalendermånad. 
2) Kom ihåg, att din ansökan kan behandlas först då vi har tillgång till dina löneuppgifter för ansökningsmånaden. Om lönebetalningen sker först i slutet av nästa månad kan du skicka in ansökningen till oss först då du fått löneuppgifterna. 

Annat om ansökningen av dagpenning: 

Du kommer väl ihåg att vi inte uppbär fackförbundets medlemsavgift från den inkomstrelaterade dagpenningen. Ditt fackförbund ger dig anvisningar för hur du betalar medlemsavgiften. 

Generell information om våra handläggningstider finns på vår webbplats. Statusen för din egen ansökan kan du se på Openetti-tjänsten. Vi informerar också om handläggningstiderna på Facebook.