Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vilken skatteprocent använder
ni i januari 2018?

När
vi betalar ut förmåner i januari 2018 använder vi samma procentsatser som i
december 2017. Dock nollas den årliga ackumuleringen och vi använder
grundprocenten. 

Ska jag skicka skattekortet
till er?

Skattemyndigheten
överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter
för löneinkomster
för 2018 direkt till oss och dessa procentsatser träder i
kraft 1.2.2018. Du behöver inte lämna det skattekort som automatiskt sänds hem
till dig till arbetslöshetskassan.

Undantag: 

 1. Om ditt skattekort är ett källskattekort eller ett graderat
  skattekort
  , ska det sändas i original till arbetslöshetskassan per
  post. 
 2. Om du ansöker om ett ändringsskattekort hos
  skattemyndigheten, be om att få
  ett
  skattekort för förmåner
  och skicka det till arbetslöshetskassan antingen
  per post eller via Openetti.

OBS!
Vi får in uppgifterna om förskottsinnehållning av skattemyndigheten på basis av
medlemsuppgifterna. Om du har anslutit dig först i slutet av året eller senare,
kontrollera då med arbetslöshetskassan, att vi har fått uppgifterna om din
förskottsinnehållningsprocent. Du kan kontrollera vilken skatteprocent som
kassan använder i vår tjänst Openetti på adressen www.opetk.fi under
Betalningar, beslut och ackumulering – Skatteuppgifter. 

Hur hög är min skatteprocent?

Även
år 2018 kommer förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet för lön, i enlighet med skattemyndighetens
anvisningar, att höjas vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, så att
det tas ut en förskottsinnehållning på minst
25
%. Höjningen gäller för procentsatser som beräknats för lön och
ursprungligen är lägre än 25 %. Om din procentsats är 25 % eller högre använder
vi den procentsats som skattemyndigheten har beräknat. 

Om
du lämnar ett ändringsskattekort för
förmåner
till arbetslöshetskassan, så verkställs förskottsinnehållningen
enligt skattekortet utan förhöjning.

Observera att din skatteprocent påverkas under året av
den årsinkomstgräns som anges på kortet. När den överskrids börjar vi använda
tilläggsprocentsatsen. 


Hur får jag ett ändringsskattekort för förmåner?

Snabbast
får du ett nytt skattekort på adressen www.vero.fi. Du kan
beställa ett ändringsskattekort för förmån år 2018 hos skattemyndigheten från
14.12.2016. Du kan själv skriva ut skattekortet i e-tjänsten och skicka det
till oss via Openetti. Om du har beställt ändringsskattekortet hem kan du
skicka det till oss på Lärarnas Arbetslöshetskassa antingen via Openetti eller
per post. I skattekortstjänsten kan du också välja att skicka skattekortet
direkt till oss på Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Bekanta
dig med tjänsten och dess anvisningar på adressen www.vero.fi/verokortti!

Har du fler frågor om
beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning?

Ytterligare information om beskattningen av de
förmåner som vi betalar ut får du på skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi.