Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Riksdagen har godkänt regeringens förslag till ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa vad gäller rörlighetsbidrag och företagsverksamhet.

Ändringar i rörlighetsbidraget från och med 1.1.2018:

  • det tidigare kravet på minst 18 arbetstimmar per vecka för deltidsanställda slopas, vilket innebär att rörlighetsbidraget också kan betalas för flera anställningsförhållanden på deltid
  • rörlighetsbidraget kan också betalas på basis av påbörjande av arbetsrelaterad utbildning, förutsett att de övriga förutsättningarna uppfylls
  • från och med 1.1.2018 kan rörlighetsbidraget också betalas förhöjt med barnförhöjning 
  • rörlighetsbidraget kan betalas förhöjt (förhöjningsdel 4,74 € per dag på 2017 års nivå) om arbetsplatsen eller en därtill hörande utbildningsplats är belägen på över 200 kilometers avstånd från bostadsorten eller bostadsorten före flyttning
  • från och med 1.1.2018 kan man ansöka om rörlighetsbidrag inom tre månader från det att arbetet eller därmed relaterad utbildning inleds
Ändringarna tillämpas på rörlighetsbidrag som beviljas på basis av ett anställningsförhållande eller en utbildning som inleds tidigast 1.1.2018. 
Ändringar i anslutning till inledandet av företagsverksamhet från och med 1.1.2018:

  • frågan om företagsverksamhet som inletts under arbetslöshet utgör heltidssysselsättning eller bisyssla bedöms inte under de fyra första månaderna från inledandet av verksamheten
  • om företagsverksamheten efter fyra månader betraktas som heltidssysselsättning, upphör rätten till förmåner från och med den tidpunkten
  • om företagsverksamheten efter fyra månader betraktas som bisyssla, fortsätter rätten till förmåner och inkomsterna från företagsverksamheten beaktas vid betalningen av jämkad dagpenning

Vi uppdaterar ändringarna i texterna på vår webbplats före 15.1.2018.