Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Allt fler av våra medlemmar är delvis sysselsatta och får jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Därför är det allt viktigare att informera om jämkad dagpenning. 

Jämkad dagpenning involverar också många missuppfattningar och misstankar. Vi vill ta upp vissa uppfattningar som förekommer i offentligheten och ibland även i vår medlemstjänst. Ett påstående anknyter till undervisningsarbete, medan de övriga gäller alla de sektorer som vi försäkrat och som är allmängiltiga. 

1. Om min lön överstiger dagpenningens så kallade skyddsdel går jag ekonomiskt på minus. 

”Det lönar sig inte att förtjäna mer än skyddsdelen.” Ett bekant påstående även i offentligheten. Vi anser att påståendet inte är sant. Exemplet nedan förklarar varför. 

Veras dagpenning som helt arbetslös är 1 465 euro i månaden. Hon får 800 euro i lön för deltidsarbete. Lönen beaktas till den del som den överskrider skyddsdelen på 300 euro, dvs. den inkomst som beaktas är 500 euro. Hälften av detta, dvs. 250 euro, minskar dagpenningen.

Jämkad dagpenning beräknas på följande sätt: hälften av den lön som överstiger skyddsdelen minskar i sin helhet dagpenningen, dvs. (800 – 300) / 2 = 250. Den jämkade dagpenningen är alltså 1 465 – 250 = 1 215 euro. 

I jämkad dagpenning behandlas bruttosummor. Det är bra att kontrollera skattesatsen för både lönen och jämkad dagpenning som vi betalar (ändringsskattekort för förmån). 

2. Jämkad dagpenning förbrukar den tid för vilken dagpenning kan betalas. Jag vill spara dagpenningsdagar om mitt arbete upphör. Jag vill inte förlora dagpenningsdagar. 

Jämkad dagpenning förbrukar den tid för vilken dagpenning kan betalas, så på denna punkt är påståendet sant. Dagarna förbrukas dock långsammare jämfört med en situation där man helt arbetslös. Exemplet nedan beskriver situationen: 

Lena får 500 euro jämkad dagpenning i månaden. Hennes fulla dagpenning som helt arbetslös skulle vara 50 euro. Den jämkade dagpenningen förbrukar endast 10 dagar av den maximala tiden per månad (500 / 50). 

Dessutom intjänas nya arbetsveckor för arbetsvillkoret för lönearbete som utförts efter att dagpenningperioden börjat. Rätten till dagpenning är med andra ord ingen engångsrättighet under karriären. Även därför är det onödigt att låta bli att söka jämkad dagpenning för att man är rädd för att förlora dagar. 

3. Jag väntar hellre med att söka dagpenning tills jag är helt arbetslös, eftersom jag inte vill att lönen för deltidsarbetet ska beaktas i dagpenningens belopp. 

Detta baserar sig på en uppfattning om att tiden i deltidsarbete inte överhuvudtaget inverkar på beloppet av dagpenning, utan att man antar att heltidslön används vid beräkningen av dagpenningbeloppet när arbetet upphör helt. 

Detta stämmer inte. 

I regel beräknas dagpenningbeloppet utifrån inkomsten omedelbart före sökande av dagpenning förutsatt att arbetsveckorna uppfyller arbetsvillkoret. Om en person under de sista 26 kalenderveckorna före ansökan om förmånen har arbetat på deltid beräknas dagpenningen endast utifrån deltidslönen. Om till exempel personen under de senaste 20 veckorna har haft deltidsarbete och före det heltidsarbete beaktas lönen för heltidsarbetet endast för 6 veckor och lönen för deltidsarbetet för 20 veckor. 

4. Det är besvärligt att söka jämkad dagpenning. 

Man söker jämkad dagpenning på olika sätt än full dagpenning för helt arbetslösa. Detta beror på att arbetstimmarna och arbetsinkomsten ska uppges i ansökan, och de inverkar på dagpenningbeloppet. Det beror på personen om man anser att det är svårt att uppge dessa uppgifter. 

Även för ansökan om jämkad dagpenning rekommenderar vi vår tjänst Openetti. Dessutom hjälper Openetti med att fylla i löneuppgifterna. Via tjänsten kan alla bilagor snabbt skickas till oss antingen med ansökan eller funktionen för elektroniska bilagor utan ansökan. 

Vi tar också gärna emot förslag om hur Openetti kunde utvecklas så att den ska betjäna våra medlemmar ännu bättre även i anslutning till ansökan om jämkad dagpenning. 

5. Jag är timlärare i huvudsyssla, jag har inte rätt till jämkad dagpenning. 

Denna sista uppfattning gäller våra medlemmar som arbetar inom undervisning, och den är skadlig med tanke på de personliga rättigheterna. Den bygger på tanken att en timlärare i huvudsyssla är heltidsanställd. Detta är dock inte (nödvändigtvis) fallet. Och i vilket fall som helst avgörs frågan om rätten till dagpenning aldrig på basis av arbetsbeskrivningen. Även en timlärare i huvudsyssla kan söka och beviljas jämkad dagpenning hos oss. 

Rätten till dagpenning avgörs under ansökningsperioden för dagpenning (i allmänhet en månad enligt våra medlemmars lönebetalningsperiod) på basis av de utförda arbetstimmarna. Om det genomsnittliga antalet veckotimmar i månaden är högst 80 % av det fulla antalet veckotimmar för arbetsuppgiften kan jämkad dagpenning beviljas. Även om din titel är timlärare i huvudsyssla. 

Vi får ofta också frågor om så kallade nollavtal och arbetsavtal enligt vilka arbetstiden är 16–38 timmar i veckan. Även i dessa situationer har man rätt att söka jämkad dagpenning. I arbetstidsfrågor rekommenderar vi att ni lämnar in ansökan om dagpenning, varefter vi undersöker om rätten till jämkad dagpenning föreligger. Det är inte fel att söka även om vi blir tvungna att konstatera att rätten inte föreligger på grund av arbetstiden. 
Vi anser att dessa utgör de fem skadligaste missuppfattningarna om jämkad dagpenning som vi stöter på i arbetet. Vad anser du? Saknas någon fråga på listan som du själv grubblat på?

Marjaana Maisonlahti
kassadirektör
facebook.com/opettajientk

Ytterligare information om jämkad dagpenning och ansökan finns på vår webbplats under ”Jämkad dagpenning”.