Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Har du börjat använda vår elektroniska tjänst, Openetti? Openetti gör det enkelt och snabbt att ansöka om dagpenning. Instruktioner finns på adressen: http://www.opetk.fi/sv/openetti-anvisningar  

Gör så här för att trygga din rätt till inkomstrelaterad dagpenning: 

Innan arbetet upphör

1. Kontrollera dina kontaktuppgifter på Openetti och att du har en giltig e-postadress för arbetslöshetsperioden. Om dina kontaktuppgifter är uppdaterade får du utan problem de meddelanden och instruktioner som skickas automatiskt. 

2. Informera medlemsregistret på ditt fackförbund om att ditt arbete har upphört och be om att få sänkt medlemsavgift. Länkar till fackförbundens webbplatser hittar du under Medlemsorganisationer på vår webbplats.

3. Se instruktioner om bilagor till ansökan på vår webbplats. De punkter som berör dig är: 

a. Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning  
b. Någon av följande underpunkter:
   • Jag blir arbetslös från ett tidsbestämt heltidsarbete 
   • Jag blir arbetslös från ett tidsbestämt deltidsarbete 

Senast när arbetet upphör

4. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån genast när ditt arbete har upphört eller när du har börjat att jobba deltid. Ytterligare information om att anmäla sig som arbetssökande: www.te-tjanster.fi/te/sv/ och arbetsförvaltningens telefontjänst: jobblinjen 0295 020 700 (fr.o.m. 2.1.2017 TE-byråns nationell telefontjänst 0295 025 510).

När arbetslösheten har börjat

Vid årsskiftet ska du bestämma dig för hur du ska ansöka om dagpenning av oss. Arbetslöshetsperiodens längd kan inverka på vilket ansökningssätt som är det bästa. Nedan hittar du exempelinstruktioner för att ansöka om dagpenning: 

5. Jag är arbetslös endast under julledigheten, exempelvis 23.12.–8.1. 

a. Ansök om dagpenning på en gång för hela perioden i efterskott. 
6. Jag är helt arbetslös från 23.12. Jag vet inte när och hur jag får ett nytt arbete. 

a. Lämna in den första ansökan om dagpenning till oss när du har varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån i två hela kalenderveckor.
Din första ansökan omfattar alltså perioden 23.12.–8.1. 
b. Lämna in ansökan om fortsatt dagpenning när fyra hela kalenderveckor har gått efter att tiden för den första ansökan har löpt ut. Fortsätt i den här rytmen om inte vår förmånshandläggare ber dig att ändra ansökningsperiod. 
7. Jag har mindre arbete i november. Jag är helt arbetslös från 5.12. 

a. Jag vill ansöka om jämkad dagpenning från när min arbetstid börjar minska. 
   • Anmäl dig som arbetssökande. 
Lämna in din första ansökan för tiden fram till sista november, och de följande ansökningarna för en månad i taget, om inte vår förmånshandläggare ber dig att ändra ansökningsperiod. 
b. Jag vill ansöka om full dagpenning endast för den tid jag är helt arbetslös. 
   • Anmäl dig som arbetssökande från 5.12.
Lämna in den första ansökan för perioden 5.12.-18.12. och de följande ansökningarna för fyra kalenderveckor i taget. 
Generell information om våra handläggningstider finns på vår webbplats. Statusen för din egen ansökan kan du se på Openetti-tjänsten. Vi informerar också om handläggningstiderna på Facebook (facebook.com/opettajientk).