Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Behandlingen av det tredje ändringspaketet har tagit slut i riksdagen. Följande ändringar angår dagpenningens s.k. arbetskraftspolitiska förutsättningar, som arbets- och näringsbyrån bestämmer över. Tilläggsinfo får du från din egen arbets- och näringsbyrå. 

  1. Pendlingsregionen definieras enbart i resetid i stället för geografiskt. Om man t.ex. blir erbjuden heltidsarbete, måste man acceptera i genomsnitt tre timmars resetid dagligen, och om det är fråga om deltidsarbete, två timmars resetid. 
  2. Plikten att använda sin egen bil eller en bil som står till ens förfogande skärps. Ändringen har en effekt till det, hur lång resetiden, som stadgas enligt punkt 1, blir. 
  3. En ny karenstid, tid utan förmån, av 90 dagar, om man vägrar att ta emot en säker arbetsplats (t.ex. om man vägrar att skriva under ett arbetsavtal eller om personen inte infinner sig på arbetsplatsen på den första arbetsdagen). 
  4. Man måste ta emot heltidsarbete, även då lönen är mindre än den inkomstrelaterad dagpenning som annars betalas till hen. Vägrar man, blir det en tidsperiod utan dagpenning, 30, 60 eller 90 dagar, beroende på hur lång arbetsperiod det är fråga om och om det var fråga om säker arbetsplats. 
  5. I fortsättningen måste man delta i alla sysselsättningsfrämjande åtgärder som arbets- och näringsbyrån erbjuder, med hot av en tidsperiod utan ersättning. Detta gäller om det är fråga om sådan service som arbets- och näringsbyrån har anskaffat eller köpt. Det kan vara fråga om t.ex. yrkesvals- eller karriärhandledning. 
  6. Mängden lönesubvention och startpeng minskar och perioden av startpeng blir kortare. Grunddagpenning kan användas för finansiering av lönesubvention samt startpeng.