Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Riksdagen har godkänt regeringens proposition 209/2016 om ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa enligt propositionen. Pga. detta ändras lagen på följande sätt från början av året 2017. Vi berättar även hur vi anser att ändringarna inverkar rätten att få dagpenning från oss. 

En ny förmån, rörlighetsbidraget

Vi skall börja betala en ny förmån, rörlighetsbidrag, till våra medlemmar. Tilläggsinfo om detta hittar du i vårt meddelande den 8 december och här

Arbetsvillkoret och dagpenningens storlek

  1. Lönesubventionerat arbete godkänns inte i sin helhet till arbetsvillkoret som utgör en förutsättning för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning, istället tas i regel endast 75 procent av arbetsveckorna i anställningsförhållandet med i arbetsvillkoret. Ett undantag utgörs av situationer där kommunen har haft förpliktelse att sysselsätta en person och där det lönesubventionerade arbetet fortsättningsvis bidrar för varje vecka till att uppfylla arbetsvillkoret. Det är inte ofta våra medlemmar tar emot lönesubventionerat arbete, och vi anser att denna ändring har ingen större inverkan i allmänhet, men för en individuell medlem kan ändringen ha stora påföljder angående uppfyllandet av arbetsvillkoret och rätten till dagpenning. 
  2. En lönesänkning av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker försvagar inte den inkomstrelaterade dagpenningen, om ett s.k. överlevnadsavtal har ingåtts på arbetsplatsen, och lönesänkningen baserar sig på detta avtal. I sådana fall baserar dagpenningen sig på den vanliga lön man fick innan lönesänkningen. 

Sysselsättning inom företagsverksamhet och jämkad dagpenning

Företagsverksamhet, inkomsten från sådan sysselsättning samt dess inverkan på rätten till dagpenning har man talat mycket om under året. Nu skall reglerna angående jämkad dagpenning ändras i vissa situationer av sysselsättning. Målet är att minska risken och känslan av denna risk och uppmuntra arbetslösa att sysselsätta sig med företagsverksamhet. 

I fortsättningen om man är sysselsatt inom företagsverksamhet högst två veckor som huvudsyssla, skall inkomsten jämkas med dagpenningen. Vi skall inte neka dagpenning för enskilda dagar av sysselsättning. Om man har företagsverksamhet som huvudsyssla för över två veckor, har man inte rätt till dagpenning under sysselsättningen, men inkomsten från en sådan period har ingen inverkan på dagpenningens storlek efter sysselsättningen tar slut. 

Vi anser att denna ändring har ingen större inverkan på situationen hos våra medlemmar, eftersom de flesta som har företagsverksamhet redan anses vara sysselsatt som bisyssla, i vilka fall vi kan redan nu betala jämkad dagpenning. 

Ändringen gäller en period av företagsverksamhet som inleds 1.1.2017 eller senare. 

Särskilda ändringar som gäller frivilliga
studier

Liksom vi redan berättat i meddelandet den 17.11.2016, skärs förhöjningsdelen
som vi betalar ut för perioder av frivilliga studier ned fr.o.m. 1.1.2017. Ändringen
träder i kraft omedelbart från början av året.

Från början av året faller även kostnadsersättning
bort för personer som studerar frivilligt med dagpenning. Denna ändring gäller
dock endast situationer där rätten till dagpenning under och på grund av
frivilliga studier börjar 1.1.2017 eller senare.

Ytterliga ändringar i regeringens proposition 209/2016