Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

LAGSTADGAD FÖRMÅN

Vid årsskiftet görs en indexjustering för vissa sociala förmåner och pensioner. Storleken på den förmån du får kan också ändras av andra skäl. Arbetslöshetskassan behöver få veta storleken på dina sociala förmåner eller pension från 1.1.2017.

Skicka till oss på Lärarnas Arbetslöshetskassa 

INKOMST FRÅN FÖRETAGSVERKSAMHET SOM BEAKTAS VID JÄMKNING

Har du beskattningsbar jordbruks- eller företagsinkomst som kan påverka storleken på din inkomstrelaterade dagpenning eller alterneringsersättning? Den senast fastställda beskattningen ligger i regel till grund för hur inkomsten inverkar på dagpenningen. 

Skicka till oss på Lärarnas Arbetslöshetskassa

Skicka den del till arbetslöshetskassan där den andel av jordbruks- eller företagsinkomsten som ska beskattas som personlig förvärvsinkomst anges. Specifikationsdelen finns i den förifyllda skattedeklarationen. Om du har kompletterat din skattedeklaration med inkomster av företagsverksamhet, så skicka förutom specifikationsdelen även den tilläggsutredning som du har lämnat till skattemyndigheten. 

Om din företagsverksamhet är så ny att inkomsten av den inte har beaktats i beskattningen 2016, skicka en likadan bokföringsrapport som hittills. 

Om du använder en faktureringstjänst för din företagsverksamhet och den inkomst som betalas ut till dig därifrån behandlas som löneinkomst, ska du fortsätta att skicka de lönespecifikationer du får till oss på arbetslöshetskassan. 

HUR OCH NÄR SKA JAG LÄMNA EN UTREDNING?

Vi rekommenderar att du använder vår tjänst Openetti för att lämna in utredningen. Om du skickar utredningen via Openetti: 

  1. Skicka utredningen tillsammans med din decemberansökan. 
  2. Skicka den i december genom att använda funktionen ”elektroniska bilagor utan ansökan” i Openetti. 
  3. Skicka utredningen senast när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från 1.1.2017. 

Om du skickar ansökan per post: 

  1. Skicka utredningen per post tillsammans med din decemberansökan. 
  2. Skicka utredningen separat i december, utan ansökan.
  3. Skicka utredningen per post senast när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från 1.1.2017.