Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Du kan få rörlighetsbidrag om du börjar ett heltidsarbete nästa år och den dagliga tur retur resan när arbetet börjar är minst tre timmar. Om ditt arbete är deltid skall din arbetsresa tur retur vara minst två timmar. Arbets- eller tjänsteförhållandet måste vara nytt. Det kan dock vara för samma arbetsgivare du arbetat tidigare detta år.

Din arbetstid skall i genomsnitt vara minst 18 timmar i veckan.  Rörlighetsunderstöd beviljas inte om genomsnitt arbetstiden understiger denna gräns. Enligt vår uppfattning kommer inte lärarmedlemmar som sysselsätter sig delvis att gagnas särskilt ofta av denna nya förmån, men vi kontrollerar ännu denna sak.

Du kan söka om rörlighetsbidrag vid sidan av jämkad dagpenning om ditt arbete är deltid.

Anställningsförhållandet måste vara minst två månader långt för att vi skall kunna bevilja rörlighetsbidrag. För ett två månaders arbete kan bidrag beviljas för 30 dagar, 5 dagar i veckan. Om ditt arbete börjar 1.3.2017 är perioden för vilket bidrag utbetalas 1.-30.3, och ersättning betalas för periodens vardagar. Bidragets längd har graderats enligt arbetets längd.

Rörlighetsbidragets belopp är 32,40 euro per dag och är skattepliktig förmån.

Beviljandet av rörlighetsbidrag förutsätter att inkomstrelaterad dagpenning de facto betalas innan anställningsförhållandet börjar. Det betyder i praktiken att kassan betalar full dagpenning, jämkad dagpenning på basen av arbetsinkomst eller minskad dagpenning på grund av annan förmån den sista vardagen före arbetet börjar. Vidare kan man få rörlighetsbidrag om dagpenningen förhindrats på grund av självrisktid eller av att du fått karens från TE-byrån.

Förhoppningsvis blev du intresserad av rörlighetsbidraget och funderar på att ansöka! Vi publicerar en noggrannare artikel om rörlighetsbidraget och dess villkor, när lagändringens riksdagsbehandling avslutats i sin helhet. Detta borde ske före jul. I kommande direktiv berättar vi speciellt om hur man ansöker om rörlighetsbidrag. Så följ med vår hemsida. Detta är speciellt viktigt eftersom din ansökan om rörlighetsbidrag skall vara hos oss före arbetet börjar.