Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Vilken skatteprocentsats använder ni i januari 2017?

När vi betalar ut förmåner i januari 2017 använder vi samma procentsatser som i december 2016. Dock nollas den årliga ackumuleringen och vi använder grundprocenten. 

Ska jag skicka skattekortet till er?
Skattemyndigheten överför våra medlemmars ursprungliga skattekortsuppgifter för löneinkomster för 2017 direkt till oss och dessa procentsatser träder i kraft 1.2.2017. Du behöver inte skicka det skattekort som du automatiskt får hem till dig till arbetslöshetskassan.

Undantag

  1. Om ditt skattekort är ett källskattekort eller ett graderat skattekort, ska det sändas i original till arbetslöshetskassan per post. 
  2. Om du ansöker om ett ändringsskattekort hos skattemyndigheten, be om att få ett skattekort för förmåner och skicka det till arbetslöshetskassan antingen per post eller via Openetti.
OBS! Vi får in uppgifterna om förskottsinnehållning av skattemyndigheten på basis av medlemsuppgifterna. Om du har anslutit dig först i slutet av året eller senare, kontrollera då med arbetslöshetskassan, att vi har fått uppgifterna om din förskottsinnehållningsprocent. Du kan kontrollera vilken skatteprocent som kassan använder i vår tjänst Openetti på adressen www.opetk.fi under Betalningar, beslut och ackumulering – Skatteuppgifter. 

Hur hög är min skatteprocent?

Om du använder skattekortet för lön 2017, så kommer förskottsinnehållningsprocenten, i enlighet med skattemyndighetens anvisningar, troligen att höjas vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, så att det tas ut en förskottsinnehållning på minst 25 %. Höjningen gäller för procentsatser som beräknats för lön och ursprungligen är lägre än 25 %. Om din procentsats är 25 % eller högre använder vi den procentsats som skattemyndigheten har beräknat. 

Om du lämnar ett ändringsskattekort för förmåner till arbetslöshetskassan, så verkställs förskottsinnehållningen enligt skattekortet utan förhöjning.

Observera att din skatteprocent påverkas under året av den årsinkomstgräns som anges på kortet. När den överskrids börjar vi använda tilläggsprocentsatsen. 

Hur får jag ett ändringsskattekort för förmåner?

Snabbast får du ett nytt skattekort på adressen http://www.vero.fi/sv-FI/VKV/Skattekort_pa_natet__Skatteforvaltningen(29770). Du kan beställa ett skattekort för år 2017 fr.o.m. 14.12.2016. Du kan själv skriva ut skattekortet i e-tjänsten och skicka det till oss via Openetti. Om du har beställt ändringsskattekortet hem kan du skicka det till oss på Lärarnas Arbetslöshetskassa antingen via Openetti eller per post. I skattekortstjänsten kan du också välja att skicka skattekortet direkt till oss på Lärarnas Arbetslöshetskassa.

Information och instruktioner om tjänsten finns på adressen http://www.vero.fi/sv-FI/VKV/Skattekort_pa_natet__Skatteforvaltningen(29770)!

Har du fler frågor om beskattningen av inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning?

Ytterligare information om beskattningen av de förmåner som vi betalar ut får du på skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi.