Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, där man syftar till att påskynda mottagandet av arbete och förkorta arbetslöshetsperioderna. Det är meningen att man skall uppnå målsättningen genom att bland annat skärpa de arbetslösas skyldighet att söka och ta emot erbjudet arbete samt skyldigheten att delta i erbjudna åtgärder att förbättra sysselsättningsmöjligheten, också då man inte avtalat om åtgärden i den arbetslöses sysselsättningsplan. Konsekvensen är att man mistar arbetslöshetsförmånen en begränsad tid.

Propositionen innehåller också en ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som förpliktar mera omfattande att ta emot heltidsarbete. I fortsättningen har arbetslösa skyldighet att söka och ta emot även sådant heltidsarbete där lönen för arbetet efter kostnaderna för mottagandet av arbetet är mindre än den arbetslöshetsförmån som betalas till personen.

Tilläggsuppgifter om propositionen hittas via Arbets- och Näringsministeriets pressmeddelande. Hela propositionen hittar man på riksdagens websidor under punkten: regeringens nyaste propositioner (propositionens nummer är 210/2016).