Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

saapuneethakemukset ru

Figuren visar mängderna ansökningar per dag
i september som kommit till arbetslöshetskassan. Vår målsättning är en så jämn
handläggningstid som möjligt, men ansökningstopparna vid månadsskiftena
återspeglar den förväntade handläggningstiden. Vår personalmängd är densamma
under hela månaden, trots att ansökningarna som ska behandlas kommer in i ojämn
takt. Så är också handläggningstiden längre för ansökningar som kommer i början
av månaden jämfört med dem som kommer till exempel i mitten av månaden.

På samma sätt som månadsskiftet, är även
sommaren en period av stora mängder ansökningar. Men sommaren är också
semestertid. Vi anställer vikarier varje sommar för att alla våra kontor ska
vara bemannade under hela sommaren. På somrarna prioriterar vi dessutom
handläggningen av ansökningar och skär ner telefontjänsten. Handläggningstiden
är ändå längre än under vintermånaderna.

saapuneethakemukset 2014-2016 ru 

Hur kan jag själv påverka
handläggningstiden? Viktigast är att alla begärda uppgifter har ifyllts i
ansökan och att alla nödvändiga bilagor har bifogats. Ännu större betydelse har
dock tidpunkten när du skickar ansökan. Om vi i början av månaden får en
ansökan som saknar bilagor som är nödvändiga för handläggningen, påbörjas inte
handläggningen förrän vi fått även bilagorna. Varje inkommen ansökan granskas
ändå så att vi ser om den är i skick för ett beslut innan den överförs för att
vänta på de uppgifter som saknas. I dessa fall kan man överväga alternativet
att skicka ansökan först när även bilagorna kan bifogas.

Marjaana Maisonlahti
Kassadirektör