Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Perioden som dagpenning kan ansökas för regleras i lagen och påverkar den tidpunkt då ansökningarna kommer in till arbetslöshetskassan. Precis som tidigare somrar fick vi flest ansökningar två veckor efter skolavslutningen, dvs. vecka 25 precis före midsommaren (1 895) samt under första veckan i juli (2 175). I juni, juli och augusti handlade vi allt som allt 28 686 ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning och betalade full eller jämkad dagpenning till våra 9 900 medlemmar. I största delen av fallen var orsaken till ansökan om dagpenning att en visstidsanställning hade upphört.

Vi är skyldiga att börja handlägga ansökningar inom 30 dagar efter att de har inkommit till arbetslöshetskassan. Vi vill emellertid erbjuda bättre service än vad vi är skyldiga att göra, och det lyckades vi med under hela sommaren. Som längst tog handläggningen cirka 2,5 veckor. 

Att få inkomstrelaterad dagpenning inom rimlig tid är en viktig del av medlemsservicen. Vi planerar därför våra tjänster för sommaren så, att vi kan koncentrera arbetskraften framför allt på handläggningen av ansökningar. Vi satsar på rådgivning på förhand: anvisningar för ansökan finns på vår webbplats och vi berättar också i våra meddelanden om hur man ansöker om dagpenning. Dessutom begränsade vi telefontjänsten också i somras. Antalet meddelanden som medlemmarna skickade in via Openetti-tjänsten ökade. Tjänstens funktion Meddelanden gör det möjligt för dig att på ett datasäkert sätt sända frågor och kompletterande uppgifter till oss oberoende av vilken tid på dygnet det är. 

Vi försäkrar oss om att arbetslöshetskassan fungerar bra på sommaren genom anpassning av tillgången på tjänster och dessutom visstidsanställer vi handläggare. I somras hade vi 12 vikarier, av vilka hälften hade arbetat hos Lärarnas arbetslöshetskassa under minst en tidigare sommar. Vårt kontor var bemannat under hela sommaren. 

När hösten började fick en stor del av de av våra medlemmar som varit arbetslösa under sommaren arbete, men alla fick dock inte heltidsarbete. Om du har deltidsarbete eller korttidsjobb, kan du ansöka om jämkad inkomstrelaterad dagpenning som utkomststöd. Du hittar närmare uppgifter om jämkad dagpenning på adressen http://www.opetk.fi/sv/jamkad_dagpenning. Dessutom betalar vi fortfarande full dagpenning till en del av våra medlemmar. 

Hösten är en tid för utvärdering och planering av verksamhet. Ett stort projekt som vi redan håller på med är att utveckla rådgivningen. Vi har därför genomfört en enkät riktad till våra medlemmar på vår webbplats, där vi frågar om Lärarnas Arbetslöshetskassa borde vara med i de sociala medierna, på Facebook finns vi ju redan. Vi informerar om resultaten på vår webbplats ännu under hösten. Om ni tycker att de sociala medierna passar oss, har vi som plan att göra en julkalender på Facebook.  

Vi önskar er alla en riktigt trevlig höst.

Marjaana Maisonlahti
Kassachef
facebook.com/opettajientk