Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Inledande
av deltidsarbete

Börjar ditt deltidsarbete mitt i månaden?
Om du vill kan du ansöka om dagpenning antingen för hela månaden eller
alternativt i två perioder, först som helt arbetslös fram till dagen innan
arbetet börjar (ansökan kan skickas samma dag) och separat för resten av
månaden, när månaden tar slut. I fortsättningen ansöker du om dagpenning
månadsvis, ifall vi inte ger dig andra instruktioner. För båda alternativen kan
du använda en pappersansökan eller Openettis funktion fortsatt ansökan
(förändringsbar).

Bilagor som behövs för ansökan:

 1. Om du ansöker om dagpenning
  fram till slutet av månaden i en omgång baserat på deltidsarbete.
  Bifoga till ansökan arbetskontraktet, skriftligt förordnande, beslut om
  antagning till tjänst eller annan skriftlig redogörelse (till exempel löneutdrag),
  ur vilket arbetets begynnelsedag och lönebetalningens begynnelsedag framgår.

 2. Om du ansöker om dagpenning
  först som helt arbetslös och för resten av månaden separat baserat på
  deltidsarbete.
  Bifoga till ansökan för helt arbetslösa arbetskontraktet, skriftligt
  förordnande, beslut om antagning till tjänst eller annan skriftlig redogörelse
  (till exempel löneutdrag), ur vilket arbetets och lönebetalningens
  begynnelsedag framgår. Kom ihåg att det räcker att bifoga en kopia av
  dokumentet till pappersblanketten. Bifoga löneutdraget till ansökan för resten
  av månaden.

Tänk
på följande

Kom ihåg att om du ansöker om jämkad
dagpenning behöver vi löneutdraget för varje månad för handläggning av ansökan.
Du hittar mer information om jämkad dagpenning och till exempel anmälan av
arbetstimmar i ansökan på våra webbsidor under punkten Jämkad dagpenning.

Kom ihåg att meddela om förändringen i din
arbetssituation även till arbets- och näringsbyrån. Om en medlem som arbetar
deltid vill ansöka om jämkad dagpenning, måste han/hon förbli heltidsarbetslös
arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.