Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Avsikten är att det i fortsättningen ska vara möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa för att främja sysselsättningen, dvs. för finansiering av startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd. Dessutom föreslås sådana ändringar i utkomstskyddet som syftar till att sporra till aktiv jobbsökning.

Vi skall ge närmare information över dessa ändringar i vår hemsida efter regeringen ger sin proposition till riksdagen. 

Här finner du hela meddelandet