Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Så här aktiverar du funktionen. Uppdatera
uppgifterna om kommunikation i punkten Medlemsuppgifter i tjänsten så här: välj
alternativet ”Ja” för både påminnelse per e-post och elektroniska
brev. Efter ändringen får du ett e-postmeddelande då vi sänder dig ett brev. Du
får brev endast elektroniskt till Openetti. Breven sparas också i tjänsten.
Betalningsanmälningar är också brev och ändringen gäller därför också
betalningsanmälningar. Efter ändringen får du inte längre med posten i
pappersformat en blankett för fortsatt ansökan om stöd.

Ändringen inverkar inte på beslut, utan dem
får du i fortsättningen också per post (besluten ser du också i Openetti).

Kom ihåg att i Openetti införa din gällande
e-postadress