Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

När beloppet av grunddelen ändras inverkar detta även på förtjänstdelen. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om en persons lön överskrider vändpunkten, är förtjänstdelen för den överstigande delen 20 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Vändpunkten räknas ut genom att multiplicera grunddelen med 95. 

Sänkningen av förmånerna beror på att folkpensionsindexet har gått på minus på grund av den negativa inflationen. Ändringens inverkan på månadsnivå anges med följande exempellöner: 
Om lönenivån före arbetslösheten har varit 2 500 euro per månad, är beloppet av dagpenningen 1,5 euro lägre per månad 2016 än 2015. Vid lönenivån 3 000 euro är skillnaden –4,3 euro per månad. Ändringen av beloppet av dagpenningen görs automatiskt och inget beslut ges om detta, om inte vår medlem ber om det skriftligt.