Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

Skatteförvaltningen
publicerade sitt nya beslut om sätten att verkställa och storleken av
förskottsinnehållningen 27.11.2015. Beslutet träder i kraft 1.1.2016.

Förskottsinnehållning
enligt den nya anvisningen fr.o.m. 1.1.2016

Förskottsinnehållning
före förändringen
Förmånstagaren
lämnar in ett ändringsskattekort för förmånen till arbetslöshetskassan.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt
ändringsskattekortet.
Förskottsinnehållningen verkställs enligt
ändringsskattekortet.
Förmånstagaren
lämnar inte in ett skattekort till arbetslöshetskassan.
Arbetslöshetskassan använder de beskattningsuppgifter
som den har fått av skattemyndigheten i början av året. Förskottsinnehållningen
verkställs dock alltid med minst 25 %.
Arbetslöshetskassan använder de beskattningsuppgifter som den har fått av skattemyndigheten i början av året.
Förskottsinnehållningsprocenten för
inkomstrelaterad dagpenning höjs med 2–4 procentenheter.
Dessutom verkställs förskottsinnehållningen med minst 20 %.
Förskottsinnehållningsprocenten för alterneringsersättning sänks med 3 procentenheter.

Förmånstagaren
lämnar in ett ändringsskattekort för lön till arbetslöshetskassan.
Förskottsinnehållningen verkställs enligt
ändringsskattekortet, dock alltid med minst 25 %.
Förskottsinnehållningsprocenten för
inkomstrelaterad dagpenning enligt ändringsskattekortet höjs med 2–4
procentenheter.
Dessutom verkställs förskottsinnehållningen med minst 20 %.
Förskottsinnehållningsprocenten för alterneringsersättning sänks med 3
procentenheter.