Hoppa till innehåll
Sök
Logga in till Openetti
Sök

På basis av ändringen omräknas inte den lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen om arbetsvillkoret för en medlem i arbetslöshetskassan uppfylls igen efter att han eller hon fyllt 58 år, om den inkomstrelaterade dagpenningen minskar. Om den lön och dagpenning som beräknats utgående från de nya inkomstuppgifterna är högre än den som tidigare fastställts, görs en ny beräkning.

I praktiken tryggar förändringen nivån på dagpenningen för vår medlem i en situation där han eller hon arbetar deltid eller tar emot ett heltidsarbete med lägre lön än tidigare.

Lagändringen tillämpas om arbetsvillkoret för en som fyllt 58 år uppfylls på nytt efter 1.8.2015 eller därefter.

Redan tidigare har personer som efter att de har fyllt 57 år sysselsätts i ett arbete som ordnas av kommunen på grundval av sysselsättningsskyldigheten enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice haft motsvarande skydd för nivån på dagpenningen. Denna bestämmelse är fortsättningsvis i kraft.